Basit öğe kaydını göster

Kaplan, Sabahat
Kızık, Ebubekir
Kaplan, Cankat
Tok, Şamil
2016-05-16T15:47:28Z
2016-05-16T15:47:28Z
2015-07-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/775
Bu görüşme, Kafkas Vakfı tarafından, Köklerini Arayan Fidan Sözlü Tarih Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 21 görüşme yapılmıştır.tr_TR
Kafkas Vakfı
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çerkezlertr_TR
Çerkez Kültürütr_TR
Gelenekler ve Göreneklertr_TR
Sabahat Kaplan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, Yalovatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster