Basit öğe kaydını göster

EditörNohl, Arnd-Michael
EditörSchittenhelm, Karin
EditörSchmidtke, Oliver
EditörWeib, Anja
Emeği GeçenlerNoyan, Türkis (çeviren)
Veri Giriş Tarihi2016-05-14T10:05:45Z
Veri Onay Tarihi2016-05-14T10:05:45Z
Yayın Tarihi2011-11
Künye BilgisiGöç ve kültürel sermaye; Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya`da yüksek vasıflı göçmenler. editör: Arnd Michael Nohl, Karin Schittenhelm, Oliver Schmidtke, Anja Weib. çeviren Türkis Noyan. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.tr_TR
ISBN9786051050874
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/737
ÖzetTürkiye Cumhuriyeti, homojen bir ulus devlet kurma çabasının sonucu olan nüfus değişimleriyle ve yakın tarihimizdeki yoğun kentleşme nedeniyle yüksek oranda göç hareketlerine tanık oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Nazi Almanyası'ndan kaçan ve Türkiye'nin bilim camiasında yer alan Yahudi ve rejim karşıtı bilim insanları, eski Doğu Bloku ülkelerinden geçimlerini sağlamak için Türkiye'ye gelen küçük tüccarlar, ev hizmetlileri ve vasıfsız işçiler, özel üniversitelerin kurulmasından sonra ihtiyaç duyulan yabancı öğretim üyeleri, uluslararası şirketlerde ve projelerde iş bulan yabancı uzmanlar ve yöneticiler bu göç resmini tamamlıyor. Türkiye tarihinde önemli bir yer tutmasına karşın, göç olgusuna ilişkin toplumsal süreçlerin bilimsel olarak çözümlenmesi için sarf edilen çabalar henüz çok yenidir. Türkiye'deki araştırmacılar uzun yıllar daha çok "misafir işçi" ya da "Almancı" adı altında Avrupa'ya göç etmek üzere ülkeden ayrılanlarla ilgilenmiş ya da Batı Anadolu'nun süratle büyüyen metropollerinin tablosunu değiştiren iç göç sorunlarını ele almıştır. Türkiye'ye yönelik göç hareketlerinin tartışılması ancak 2000'li yıllarda gündeme gelmiştir. Göçmenlerin, özellikle de yüksek vasıflıların deneyimlerine çok az ilgi gösterilmiştir. Bu kitap göçmenlerin dört ayrı ülkedeki (Türkiye, Büyük Britanya, Kanada ve Almanya) yaşam seyirlerini karşılaştırıyor ve yüksek vasıflı göçmenlerin yönelim ve deneyimlerini ayrıntılı mülakatlar yoluyla çözümlemeye çalışıyor.tr_TR
Sayfa Sayısı444tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanKitap Yayınevitr_TR
Dizi Kaydıİnsan ve Toplum Dizisi;61
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAlmanya'ya Göçtr_TR
Anahtar KelimelerKültürel Kimliktr_TR
Anahtar KelimelerEğitimtr_TR
Anahtar KelimelerÇok Kültürlülüktr_TR
Anahtar Kelimelerİşçi Göçütr_TR
Anahtar Kelimelerİşçi Sınıfıtr_TR
Anahtar KelimelerGöçmenlertr_TR
Anahtar KelimelerAyrımcılıktr_TR
BaşlıkGöç ve kültürel sermaye; Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya'da yüksek vasıflı göçmenlertr_TR
Diğer BaşlıkKulturelles kapital in der migration; hochqualifizerte einwanderer und einwanderinnen auf dem arbeitsmarkttr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV