Basit öğe kaydını göster

Yerli, Şerife
Bal, Saide
2016-04-04T14:26:00Z
2016-04-04T14:26:00Z
2010-11-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/70
Bu görüşme Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 20’dir.
1935 doğumlu Şerife Yerli, Çankırı’da çiftçi bir ailenin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelir. 13 yaşında evlenir. Kocasının vefatından sonra oğluyla birlikte İstanbul’a gelir. Saide Bal, Giresun doğumludur. Görüşmenin yapıldığı sırada 84 yaşında olan Bal, 23 yaşında evlenir.tr_TR
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM)tr_TR
26:02:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Rençberliktr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Şerife Yerli ve Saide Bal ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1935, Çankırı; T.C.; Kadın; Çiftçi, Ev Hanımıtr_TR
Giresun; T.C.; Kadın; Çiftçi, Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Bayrampaşatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster