Basit öğe kaydını göster

YazarKuzu, Ali
Veri Giriş Tarihi2016-05-10T14:00:40Z
Veri Onay Tarihi2016-05-10T14:00:40Z
Yayın Tarihi2011-04
Künye BilgisiKuzu, Ali. Belgeler ve tanıkların ifadeleriyle Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamlar ve soykırım: tandır. İstanbul: Kariyer, 2011.tr_TR
ISBN9789944300612
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/693
ÖzetBugün, Anadolu topraklarında tespit edilen, Ermeniler tarafından katledilen Türklere ait 200’e yakın toplu mezar, 1915’teki tehcir kararına nasıl gelindiğini en iyi şekilde açıklıyor. Bu toplu mezarlardan sekizinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Kuran-ı Kerim parçaları ve diğer eşyalar ise katliamların Ermeni çetelerince Türklere karşı yapıldığının en büyük kanıtı. Bütün bunları tüm dünya bilirken, yapılanları yine kendi lehlerine çevirebilen Ermeniler ve onların sırtlarını dayadıkları büyük devletlerin çıkarları belli: Büyük Ermenistan devleti kurmak, Türkiye’nin bölünüp Kürt Devleti kurulmasına ön ayak olmak, bugün Türklerin elinde olan toprakların, yarın Ermenilerin olması.tr_TR
Sayfa Sayısı256tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanKariyer Yayıncılıktr_TR
Dizi KaydıAraştırma-İnceleme Dizis;22
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerI. Dünya Savaşıtr_TR
Anahtar KelimelerKurtuluş Savaşıtr_TR
Anahtar KelimelerErmenilertr_TR
Anahtar KelimelerErmeni Ayaklanmalarıtr_TR
Anahtar KelimelerSavaş Anlatılarıtr_TR
Anahtar KelimelerRusyatr_TR
Anahtar KelimelerErmeni Tehciritr_TR
Anahtar KelimelerOsmanlı İmparatorluğutr_TR
BaşlıkBelgeler ve tanıkların ifadeleriyle Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamlar ve soykırım:tandırtr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster