Basit öğe kaydını göster

Geridönmez, Gülşen
2016-04-04T14:21:03Z
2016-04-04T14:21:03Z
2010-04-21
http://hdl.handle.net/20.500.11834/67
Bu görüşme Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 20’dir.
1933 yılında Koçana’da doğan Gülşen Geridönmez, 20 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelerek Şehremini’ye yerleşir. Manastır göçmeni biri ile evlenen Geridönmez, Türkçeyi eşinin ailesinden öğrenir. Dokuma fabrikasında çalışan kocası ile tuhafiye dükkanı açarak Bayrampaşa’ya yerleşir.tr_TR
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM)tr_TR
01:28:25tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Makedonyatr_TR
Yugoslavyatr_TR
Göçtr_TR
Muhacirtr_TR
II. Dünya Savaşıtr_TR
Gelenektr_TR
Kültürtr_TR
Göçmen Düğünütr_TR
Umretr_TR
Dini Eğitimtr_TR
Hactr_TR
Gülşen Geridönmez ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1933, Koçana; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Bayrampaşatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster