Basit öğe kaydını göster

YazarSağlam, Mehmet
Veri Giriş Tarihi2016-05-09T15:11:34Z
Veri Onay Tarihi2016-05-09T15:11:34Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiSağlam, Mehmet. (2012). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin kuruluş süreci üzerine bir sözlü tarih denemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45, 2, s. 275-296.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1731/18395.pdf
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/678
ÖzetBu çalışmayla, Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi’nin kuruluş hikayesi, hem yazılı kaynaklardan hem de bu süreçte aktif görev alan ve katkıda bulunan önemli üç kişinin anlatılarına bağlı olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Kuruluş döneminde yaşanan pek çok gelişme, güçlük ve çözüm çabaları Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr Hamide Topçuoğlu ve Prof Dr. Yaşar Karayalçın’ın kendi orijinal anlatılarıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Fakültenin kurulmasından önce eğitim fakültelerinin kurulmasına yönelik yapılmış olan girişimler, bunların başarısızlıkla sonlanması daha çok yazılı kaynaklarda görülürken, yazılı kaynaklarda rastlamadığımız bireysel deneyim ve yaşanmışlıklar ise o süreci birebir yaşayan bu önemli üç kişinin anlatılarında gizlidir. Bu vesileyle bu çalışmanın anlatılarla, yazılı belgelerde eksik olanı tamamlama çabasından öteye bir iddiası bulunmamaktadır.tr_TR
ÖzetWith this study, the story of the establishment of the Ankara University Faculty of Educational Sciences is tried to be presented through making use of both the written documents and the narratives of three important people having an active role during the establishment of this process. Many of the developments, difficulties, and solution efforts taking place during the foundation period are tried to be introduced by the original narratives of Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu and Prof. Dr. Yaşar Karayalçın. While the pre-faculty attempts to found educational faculties and their failures are seen in the written documents, the personal experiences and the lived things which cannot be seen in the written documents are hidden in the speeches of these people. Therefore, this study does not have a further state that aims to complete what is incomplete in the written documents.tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanAnkara Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerEğitim Fakültesitr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerFaculty of Educational Sciencestr_TR
Anahtar KelimelerOral Historytr_TR
Anahtar KelimelerDoğramacı, İhsantr_TR
Anahtar KelimelerTopçuoğlu, Hamidetr_TR
Anahtar KelimelerKarayalçın, Yaşartr_TR
BaşlıkAnkara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin kuruluş süreci üzerine bir sözlü tarih denemesitr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisitr_TR
Cilt45tr_TR
Sayı2tr_TR
Başlangıç Sayfası275tr_TR
Bitiş Sayfası296tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster