Basit öğe kaydını göster

DanışmanYüceer, Saime
YazarBudakoğlu, Salih
Veri Giriş Tarihi2016-05-06T09:03:11Z
Veri Onay Tarihi2016-05-06T09:03:11Z
Yayın Tarihi2003
Künye BilgisiBudakoğlu, Salih. Bursa siyasetinde Demokrat Parti. danışman Saime Yüceer. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. 239 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/648
AçıklamaBu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.tr_TR
ÖzetBursa Siyasetinde Demokrat Parti (1946-1950) adlı yüksek lisans çalışması, tez kriterinde ele alınmış bir incelemedir. Çalışmanın ana konusu olan Demokrat Parti döneminin Bursa siyaseti, 1946-1950 yılları arasında yaşanan siyasal olaylar, 1950 sonrasındaki gelişmeler ile 27 Mayıs ihtilalini hazırlayan koşulların Bursa yerelindeki kökenleri olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık adı altında; 1946-1960 yıllarıyla ilgili olarak Bursalı Demokratların parti il teşkilatının kuruluş sürecinde karşılaştığı güçlükler, muhalefet yıllarında yapılan il kongreleri ve Bursa yerelinde yapılan seçimler sırasında demokratların karşılaştığı yerel bürokrat tavrı, ikinci başlık adı altında; 1950 yılları sonrasında Demokrat Parti'nin düzenlemiş olduğu Bursa il kongreleri, muhalif partilerle yapılan seçim mücadeleleri, son olarak üçüncü başlık altında 27 Mayıs ihtilalinin nedenlerinin Bursa yerelindeki yansımaları ile 27 Mayıs sonrası kent siyasetinde yaşanılan siyasal süreçler kronolojik bir tarzda anlatılmaya çalışılmıştır. İnceleme sırasında, Demokrat Parti Bursa İl Teşkilatı üyelerinin, teokratik eğilimleri bir sorun olarak ele alınmış ve DP Genel Merkezi'nin, laiklik yanlısı genel politikalarına rağmen, Bursa yerel örgütlerindeki taşra kökenli siyasetçilerin, DP Bursa İl Örgütüne teokratik taleplerini benimsetmeye çalıştığı sonucuna varılmıştır. Yine 1950 yılından sonra beliren parti içindeki farklı siyasal hiziplerin ortaya çıkış nedenleri ele alınarak, hizipleşmenin nedeni olarak da muhalefet yıllarında partide kümelenmiş farklı çıkar gruplarının, iktidarın maddi olanaklarını paylaşım isteğinden kaynaklandığı ifade edilmeye çalışılmıştır. Son olarak Demokrat Parti iktidarının yıkılışının en büyük nedenlerinden biri olarak sayılabilecek partizan idare anlayışının Bursa yerelindeki uygulamalarından örnekler verilmiştir. Demokrat Parti Bursa İl Teşkilatı ile ilgili yayımlanmış herhangi bir eser olmaması nedeniyle inceleme sırasında ele alınan konular daha çok Demokrat Parti yanlısı ya da karşıt görüşlü muhalif yerel ve ulusal gazetelerdeki bilgilerin derlenmesiyle elde edilmiştir. Ancak bu dönemler arasında yayınlanan gazeteler Demokrat Parti ya da karşıt kökenli bir temele dayandığından, kaynakların niteliği konusunda ortaya çıkan sorun yapılan sözlü tarih çatışmaları, kaynaklarda bilimselliğinden şüphe edilen bilgilerin inceleme dışı bırakılması ve sorunlara tarafsız bir bakışı açısıyla yaklaşmak suretiyle çözülmeye çalışılmıştır.tr_TR
ÖzetThe thesis is The Democrat Party (1946-1950) in Bursa Politics. This thesis is prepared for degree of master of science in history by considering all thesis criterions. Main subject of the thesis is Bursa politics in Democrat Party term, other main headers are; all political events between 1946 and 1950. Developments after 1950. The effects of the conditions, which prepare 27th of May Revolution, in Bursa Local. Under the first header; as a connected with between 1946 and 1960, Difficulties that, partisans of the Democrat Party in Bursa meet, while establishing Democrat Party Bursa province organizations. During the opposition years, province congresses and partisans of Democrat Party are been under pressure during the local election by local bureaucrat. Under the second header; Bursa province congresses are prepared by Democrat Party after the 1950. Election struggles against the opposition parties. Finally, under the third header; Reasons of the 27th of May Revolution and its effects to the Bursa local, political processes after the 27th of May Revolution in city politics in chronology style. During the research, members of the Democrat Party Bursa province organization having a tendency to theocratic and this tendency is taken up as a problem. In spite of the laic politics of the central office of the Democrat Party, politicians, who countryman of the Bursa, support the theocratic politics. Reasons of the different groups in different sight in Democrat Party after 1950. As a result, there are some samples about partisan management logic. Power of the Democrat Party is exhausted because of the partisan management logic. There is no work about Democrat Party that's why during the research all the subjects which are studied prepared by collecting the knowledge from the national newspapers which are supporter of Democrat Party and opposing of Democrat Party as well. So, it causes some problems about the quality of the resource. In order to solve these poblems, resourses, which are not reliable as a scientific resource, are not considered. Also, problems are passed over by making oral studies and by approaching the problems in an objective way.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSiyasi Partilertr_TR
Anahtar KelimelerSiyasi Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerYerel Siyasettr_TR
Anahtar KelimelerPolitical Partiestr_TR
Anahtar KelimelerPolitical Historytr_TR
Anahtar KelimelerLocal Politicstr_TR
BaşlıkBursa siyasetinde Demokrat Partitr_TR
Diğer BaşlıkThe Democrat party in Bursa politics (1946-1964)tr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümUludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster