Basit öğe kaydını göster

Emeği GeçenlerDanış, Didem (derleyen)
Emeği Geçenlerİrtiş, Yelda (derleyen)
Veri Giriş Tarihi2016-05-05T11:43:36Z
Veri Onay Tarihi2016-05-05T11:43:36Z
Yayın Tarihi2008-08
Künye BilgisiEntegrasyonun ötesinde: Türkiye'den Fransa'ya göç ve göçmenlik halleri. derleyen Didem Danış, Verda İrtiş. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.tr_TR
ISBN9786053990475
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/615
Özet1960 'larda işçi anlaşmaları ve daha sonra çeşitli göç dalgalarıyla Türkiye'den Avrupa'ya yoğun bir göç yaşandı. Ancak Türkiye'de, Avrupa'dakİ Türk göçmenler üzerine yayınlanan çalışmalar Almanya dışındaki coğrafyalara ilgisiz kaldı. Bu derleme, Avrupa'dakİ en büyük ikinci Türk göçmen nüfusu barındıran ülke olarak kabul edilen Fransa'daki göçmenlik deneyimlerini konu alan yazılardan oluşuyor. Fransa'da, hakim cumhuriyetçi ve laik entegrasyon modeli çerçevesinde gelişen tartışmalar, Anglosakson liberal çokkültürlülük modelinden farklı bir anlayışa dayanmaktadır. Son yıllarda, bu iki model arasındaki ayrım giderek bulanıklaşsa da, Fransa hala entegrasyon modelini açıkça benimseyen bir ülke olarak, devlet-göçmen ilişkileri açısından dikkate değer bir konumdadır. Kitapta yer alan makaleler, Avrupa'nın göç ve göçmenlik meselelerine yaklaşımının sertleştiği bir dönemde, Fransa'daki Türk göçmenlerin "entegrasyona dirençli" oldukları iddiasını, göçmenlerin ve çocuklarının deneyimleri ile bunlara bağlı olarak gelişen toplumsallıklar üzerinden sorguluyor. Bu kitap, Türkiye'den Fransa'ya göçü toplumsal ve siyasi boyutlarıyla ele alan makalelerin yanısıra, Fransa'daki bazı göçmen derneklerinin temsilcileriyle yapılan söyleşilere de yer vererek, Fransa'daki Türklerin göçmenlik hallerini "entegrasyonun ötesinde" bir bakış açısıyla ele alıyor.tr_TR
Sayfa Sayısı392tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
Dizi KaydıGöç Çalışmaları;8
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerFransa'ya Göçtr_TR
Anahtar KelimelerÇok Kültürlülüktr_TR
Anahtar KelimelerKültürel Kimliktr_TR
Anahtar KelimelerAvrupa Birliği (AB)tr_TR
Anahtar KelimelerAsimilasyontr_TR
Anahtar KelimelerGençliktr_TR
Anahtar KelimelerKadınlartr_TR
BaşlıkEntegrasyonun ötesinde:Türkiye'den Fransa'ya göç ve göçmenlik halleritr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster