Basit öğe kaydını göster

Kanişe Hanım
Yalçın, Samet
2016-05-04T13:04:47Z
2016-05-04T13:04:47Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/591
Bu görüşme, bir öğretmen tarafından Bilim ve Sanat Vakfı’na (BİSAV) bağışlanmıştır. Bir ders kapsamında gerçekleştirilen bu görüşmelerin toplam sayısı 39’dur.tr_TR
Yugoslavya’nın bir köyünde doğan Kanişe Hanım, eğitimini ilkokul dördüncü sınıfa kadar devam ettirir. Geçim kaynağının hayvancılık olduğu köydeki gayrimüslimlerle müslümanların iyi ilişkiler içerisinde, hoşgörü ile yaşadığını söyler. Köylerinde yaşayan hıristiyanların adetleri hakkında da bilgiler veren Kanişe Hanım, 1950’li yıllardan itibaren Yugoslavya yönetiminin özellikle müslümanlara dini baskı uyguladığından bahseder. Yugoslavya’da yaşayan Türklerin, bu sebepten göç ettiğini anlatır. Kanişe Hanım da 1956 yılında göç ederek İstanbul’a gelir ve yaşamını burada sürdürür.tr_TR
Öğretmen Bağışı
00:14:04tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Müslümanlartr_TR
Gayrimüslimlertr_TR
Dini Yasaktr_TR
Zorunlu Göçtr_TR
Kanişe Hanım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Yugoslavya; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster