Basit öğe kaydını göster

Emeği GeçenlerHepkon, Zeliha (derleyen)
Emeği GeçenlerAydın, Songül (derleyen)
Emeği GeçenlerAslan, Şükrü (derleyen)
Veri Giriş Tarihi2016-05-04T13:02:07Z
Veri Onay Tarihi2016-05-04T13:02:07Z
Yayın Tarihi2013
Künye BilgisiDersim'i parantezden çıkarmak: Dersim sempozyumu'nun ardından. derleyen Zeliha Hepkon, Songül Aydın, Şükrü Aslan. İstanbul: İletişim, 2013tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/590
ÖzetDersim, son yıllarda Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli yüzleşmelerinden birine konu oldu. Dersim adı, 1938'den sonra vilayete konan Tunceli adının arkasına parantez içinde yazılmaya başladı, şimdi artık “öz” ad olarak biliniyor. Birçok edebi anlatı, sözlü tarih çalışması, inceleme, belgesel ve müzik çalışması, Dersim’in hakikatiyle yüzleşmeye katkıda bulundu. 2010’da yapılan 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, bu çalışmaların oluşturduğu çok yönlü birikimi ortaya koymak açısından anlamlıydı. Elinizdeki kitap, bu sempozyuma yansıyan birikimi damıtan bir seçkidir. “Kimlik, Sürgün ve Edebiyat” ve “Ekonomi, Gündelik Hayat, Çevre ve Basın” ana başlıkları altında, Dersim’in gerçekliğini kavramayı sağlayan birçok konuda yazılar yer alıyor derlemede. Hem Dersim’i anlamak için hem Dersim hakikatiyle yüzleşmenin ve “Dersim çalışmalarının” bir muhasebesi için önemli bir kaynak. Mustafa Akçınar, Şükrü Aslan, Tayfun Atay, Songül Aydın, Özgür Bal, Mehmet Bayrak, Tanıl Bora, Yücel Demirer, Ali Ekber Doğan, Zeliha Hepkon, Kamber Kaya, Hatice Kurtuluş, Gözde Orhan, Şerif Gürçağ Tuna, Besime Şen, Mehtap Tosun, Ahmet Yaraş, Sinan Yıldırmaz, Özkan Yıldız, Rıza Yıldırım ve Besim Can Zırh’ın yazılarıyla.tr_TR
Sayfa Sayısı360tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİletişim Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerDersim (Tunceli, Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerDersim Aşiretleritr_TR
Anahtar KelimelerDersim Olayıtr_TR
Anahtar KelimelerDersim Harekatıtr_TR
Anahtar KelimelerSürgüntr_TR
BaşlıkDersim'i parantezden çıkarmak:Dersim sempozyumunun ardındantr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster