Basit öğe kaydını göster

YazarDoğruel, Fulya
Veri Giriş Tarihi2016-05-04T12:01:52Z
Veri Onay Tarihi2016-05-04T12:01:52Z
Yayın Tarihi2009
Künye BilgisiDoğruel, Fulya. Hatay'da çoketnili ortak yaşamn kültürü: "insaniyetleri benzer...". İstanbul: İletişim, 2009.tr_TR
ISBN9750502833
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/586
ÖzetTürkiye, etno-kültürel bileşimi bakımından bir “mozaik” ise eğer, onun en nadide parçalarından birinin Hatay olduğuna kuşku yok. Biraz romantizmle, Hataylılık kültüründen, kimliğinden söz edebiliriz. Farklı dinlerden ve etnik kökenlerden insanlar, Hatay’da birarada yaşıyorlar. Kimi gerilimlerle, ayrışmalarla... ama neticede şu veya bu şekilde birarada yaşıyorlar. Şu veya bu şekilde, bir hoşgörü geleneği var. Elinizdeki kitapta görüşleri aktarılan bir Nusayri Alevi’nin deyişiyle: “Gavur lafı falan geçmez buralarda...” Kitap, bu birarada yaşama kültürünü, Antakya ve Samandağ’daki Alevi Nusayri, Arap Hıristiyan ve Ermeni toplulukları örneğinde inceliyor. Uzun süreli ve yakın ilişkileri içinde dinsel ritüelleri arasında bile etkileşimler yaşanan bu toplulukların, iş hayatlarında, boş zamanlarında, toplumsal bağlarında, dinsel pratiklerinde, politik ilgilerinde kendilerini, birbirlerini ve başka toplulukları nasıl algıladıklarına; Türkiye’deki konumlarını nasıl yorumladıklarına; “laik-modern” bir Türk vatandaşlığı kimliğiyle nasıl özdeşleştiklerine bakıyor. Birarada yaşamanın, hoşgörünün “şu veya bu şekilde”si de önemli... Hatay’daki topluluklararası iyi ilişkilerin özgül koşullarını, maddi dinamiklerini de görüyoruz bu kitapta. Aynı zamanda, bu iyiliği kırılganlaştıran riskleri de...tr_TR
Sayfa Sayısı284tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİletişim Yayınlarıtr_TR
Dizi KaydıMemleket Kitapları;150
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerÇok Kültürlülüktr_TR
Anahtar KelimelerKent Belleğitr_TR
Anahtar KelimelerKent Kültürütr_TR
Anahtar KelimelerKent Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerGünlük Hayattr_TR
Anahtar KelimelerEtnik Kimliktr_TR
Anahtar KelimelerDini Yaşamtr_TR
Anahtar KelimelerDini Farklılıklartr_TR
BaşlıkHatay'da çoketnili ortak yaşam kültürü:"insaniyetleri benzer..."tr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR
Baskı2tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster