Basit öğe kaydını göster

Topdemir, Seher
Irak, Beste
2016-05-03T14:57:10Z
2016-05-03T14:57:10Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/560
Bu görüşme, bir öğretmen tarafından Bilim ve Sanat Vakfı’na (BİSAV) bağışlanmıştır. Bir ders kapsamında gerçekleştirilen bu görüşmelerin toplam sayısı 41'dir.tr_TR
1945 yılında Nevşehir’de doğan Seher Topdemir, Rus Harbi’ne katılan aile büyüklerinin anlattığı anılardan söz eder. Dedesinin Rus Harbi’nde şehit düştüğünü, annesinin amcasının ise 7 sene esir kaldığını anlatır. Şehit olduğunu düşündükleri büyük amcası dönüp geldiğinde çocukları dahi kendisini tanıyamaz. Harp sırasında ülke genelinde yaşanan kıtlık ve yoksulluk nedeniyle annesinin, çavdar unuyla karıştırdığı soba külünden ekmek yaptığını söyler.tr_TR
Öğretmen Bağışı
00:17:43tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Rus Harbitr_TR
Yoksulluktr_TR
Esarettr_TR
Gazitr_TR
Seher Topdemir ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1946, Nevşehir; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster