Basit öğe kaydını göster

DanışmanÖke, Mim Kemal
YazarŞahin, Mehmet Fatih
Veri Giriş Tarihi2016-05-02T09:55:10Z
Veri Onay Tarihi2016-05-02T09:55:10Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiŞahin, Mehmet Fatih. Türk dış politikasında Ahıska Türkleri. danışman Mim Kemal Öke. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. 116 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/518
ÖzetBu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt içindeki ve yurt dışındaki Ahıska Türklerinin sorunlarına olan duyarlılığının ve sorunların çözümü konusundaki faaliyetlerin araştırılmasıdır. Çalışmada Ahıska Türklerinin, 1944 sürgünü, Fergana olayları, Krasnodar sorunun sebep ve sonuçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. SSCB'nin dağılması sonucu ortaya çıkan yeni devletlerde çok büyük coğrafyada, küçük topluluklar halinde iskan edilmeleri sonucu oluşan problemler ve bu problemlerin vatana dönüş mücadelesine etkileri incelenmiştir. Vatana dönüş mücadelesinde tarihsel süreç, fikir ayrılıkları, bölünmeler, Ahıska Türklerinin, kimlik ve azınlık hakları ve sorunları ele alınmıştır. Ahıska Türklerinin, ABD'ye göç etmesinin Ahıska Türkleri ve Türkiye açısından önemi ve sonuçları değerlendirilmiştir. Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş konusunda ulusal ve uluslararası mücadeleleri, eylemleri kronolojik sıralamada verilmiştir. Ahıska Bölgesi stratejik açıdan incelenmiştir. Ahıska Türklerinin Türk Dış Politikasında konumu, önemi ele alınmıştır. Ahıska Türklerinin Türk Dış Politikasına etkisi incelenmiştir. Ahıska Türklerinin Türkiye ve Dünyada dernekleşme ve örgütlenme faaliyetleri ele alınmıştır. Ahıska Türklerinin nüfus, sosyo-politik ve demografik yapıları incelenmiştir. Çalışmada kaynak taraması yapılmıştır. Çeşitli kitap, dergi, ansiklopedi, yayınlanmış tezler, sözlü tarih alıntılarından oluşan ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Kaynaklar bilimsel yöntemlerle kronolojik ve her bölümün kendi içinde bütünlüğü olabilecek biçimde karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak yer verilmiştir.tr_TR
ÖzetThe purpose of this study is searching activities for the solution of problems of Meskhetian Turks living in Turkey and abroad and sensitivity of Republic of Turkey for their problems. In the study, causes and effects of 1944 exile, Fergana events and Krasnodar problem are discussed in detail. Problems resulting from the fact that they reside in a very big geography as small communities following disintegration of the USSR and effects of such problems in their returning to their homeland are examined. Historical process, separation and differences in opinion and identity and minority rights problems of Meskhetian Turks are discussed. Importance and results of migration of Meskhetian Turks to United States for Turkey and Meskhetian Turks are evaluated. National and international struggles and activities of Meskhetian Turks to their homeland are presented in chronological order. Meskhetian region was examined from a strategic point. The status and importance of Meskhetian Turks in Turkish Foreign Policy are discussed. Also association and organization activities of Meskhetian Turks in Turkey and in the world are discussed. Population, socio-political and demographic structure of Meskhetian Turks, were investigated. In the study literature scanning was conducted. Secondary sources like several books, magazines, encyclopedias, published theses, oral history excerpts were used. Resources are given in chronological order with the scientific method comparatively and in detailed as each part has entirety in itself.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerRusyatr_TR
Anahtar KelimelerKafkasyatr_TR
Anahtar KelimelerErmenistantr_TR
Anahtar KelimelerGürcistantr_TR
Anahtar Kelimelerİslamiyettr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerSavaştr_TR
Anahtar KelimelerEtnisitetr_TR
Anahtar KelimelerTürk Dış Politikasıtr_TR
Anahtar KelimelerRussiatr_TR
Anahtar KelimelerCaucasustr_TR
Anahtar KelimelerArmeniatr_TR
Anahtar KelimelerGeorgiatr_TR
Anahtar KelimelerIslamtr_TR
Anahtar KelimelerImmigrationtr_TR
Anahtar KelimelerWartr_TR
Anahtar KelimelerEthnicitytr_TR
Anahtar KelimelerTurkish Foreign Policytr_TR
BaşlıkTürk dış politikasında Ahıska Türkleritr_TR
Diğer BaşlıkMeskhetian Turks in Turkish foreign policytr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV