Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Sözlü tarih ve belgesel sinema 

      Ulutak, İlknur (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 2001)
      Sözlü tarih yöntemi tarih biliminde, sosyolojide, antropolojide, folklor araştırmalarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Aslında tarih kadar eski olan bu yöntemin 'Sözlü Tarih' terimi ile anılıyor olması yeni bir olgudur. ...