Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Sözlü tarih ve kültür açısından İmam Rıza Ocağı 

      Erdem, Cem (Gazi Üniversitesi, 2013)
      Anadolu Aleviliği ocak teşkilatlanması ile yapısal olarak mevcudiyet kazanan bir örgütlenme özelliği göstermektedir. Ayrıca ocaklar, kendi arasında hiyerarşik bir yapı ile birbirini kontrol mekanizması içinde tutan ...