Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Göçmenlerin sağlık sorunları:ev hizmetlerinde bir alan araştırması 

      Etiler, Nilay; Lordoğlu, Kuvvet (Pamukkale Üniversitesi, 2010)
      Küreselleşmenin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkan uluslararası göç olgusunun günümüzde en belirgin özelliği göçün kadınlaşmasıdır. Bu kavram hem kadınların toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ile şekillenen rollerini ...