Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Bir sözlü tarih metni olarak “Pazvandoğlu Türküsü" 

      Karataş, Hicran (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
      Genel anlamıyla Balkanlarda özel anlamıyla Bulgaristan’da Türklerin varlığı çok eski zamanlara dayanmaktadır. Osmanlı Devleti tarafından Rumeli’ye geçiş 1352’de gerçekleşmiş olup 1453 İstanbul’un fethiyle birlikte Anadolu ...