Toplam kayıt 3, listelenen: 1-3

  • Sözlü kültür ve sözlü tarih ilişkisi üzerine bazı görüşler 

   Ersoy, Ruhi (Geleneksel Yayıncılık, 2004)
   Bu makalede, Sözlü Kültür ve Sözlü Tarih kavramları üzerinde durulmuştur. Bu iki kavramın birbiri ile olan ilişkisi tespit edilmeye çalışılmış ve sözlü tarih çalışmalarının sözlü kültür bünyesinde yer alması gerektiğine ...
  • Sözlü kültür-sözlü tarih ilişkisi bağlamında Niş türküleri 

   Fidan, Süleyman (2011)
   Tarihi süreç içerisinde yaşanan olaylar, insanların zihinlerine kazınır ve sözlü üretim repertuarını teşkil eder. Bu üretim sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkan türküler; savaşları, göçleri, kıtlıkları kısacası insanı ...
  • Sözlü tarih çerçevesinde Kore gazilerinin Kore Savaşıyla ilgili hatıraları 

   Oğuz, Ahmet (Geleneksel Yayıncılık, 2012)
   Sözlü kültür, geçmişten günümüze doğru önemini yavaş yavaş kaybederek devam ede gelmiştir. Kayıtlı verilerin yakın dönemde çoğalması bu alanı geri plana itmiştir. Durum her ne kadar böyle olsa da kayıt altına alınamayan ...