Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Sözlü kültür-sözlü tarih ilişkisi bağlamında Niş türküleri 

      Fidan, Süleyman (2011)
      Tarihi süreç içerisinde yaşanan olaylar, insanların zihinlerine kazınır ve sözlü üretim repertuarını teşkil eder. Bu üretim sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkan türküler; savaşları, göçleri, kıtlıkları kısacası insanı ...