Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Doğudan göçün Denizli toplumsal yaşamındaki yansımaları 

      Güzel, Serkan (Pamukkale Üniversitesi, 2011)
      Yedi Denizli aktörünün temsilcisi ile derinlemesine görüşme nitel araştırma yöntemi uygulamasına dayanan bu çalışmanın veri analizi, kodların tekrarlama sayısının karşılaştırmalı analizi ve görüşme yapılan kişilerin ifadeleri ...