Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Boşnak göçmenlerde göç ve kültürel kimlik ilişkisi:Fevziye Köyü örneği 

   Tacoğlu, Tuğça Poyraz; Arıkan, Gülay; Sağır, Adem (2012)
   Çalışmada Ankara’nın Yenimahalle Belediye’sine bağlı Fevziye Mahallesi’nde yaşayan Boşnakların kültürel kimliklerini oluşturan unsurların saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Boşnakların kültürel kimliği; göç ve göçmenlik, ...
  • Doğudan göçün Denizli toplumsal yaşamındaki yansımaları 

   Güzel, Serkan (Pamukkale Üniversitesi, 2011)
   Yedi Denizli aktörünün temsilcisi ile derinlemesine görüşme nitel araştırma yöntemi uygulamasına dayanan bu çalışmanın veri analizi, kodların tekrarlama sayısının karşılaştırmalı analizi ve görüşme yapılan kişilerin ifadeleri ...