Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Sözlü kültür ve sözlü tarih ilişkisi üzerine bazı görüşler 

      Ersoy, Ruhi (Geleneksel Yayıncılık, 2004)
      Bu makalede, Sözlü Kültür ve Sözlü Tarih kavramları üzerinde durulmuştur. Bu iki kavramın birbiri ile olan ilişkisi tespit edilmeye çalışılmış ve sözlü tarih çalışmalarının sözlü kültür bünyesinde yer alması gerektiğine ...