Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Türkiye’de 1960-1980 dönemi emek tarihine ilişkin kaynaklar 

      Şafak, Can (2014)
      Bu çalışma, Devrimci İşçi Sendikaları Konferansı (DİSK), Tarih Vakfı ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) işbirliğiyle 16-17 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek ...