Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Akademik tarih ve tarih öğretiminde sözlü tarihin yeri ve önemi 

      Sarı, İbrahim (2006-12)
      Bu çalışmada sözlü tarih yönteminin tanımı, akademik tarih ile sözlü tarih arasındaki ilişkinin gelişim süreci, sözlü tarihin tarih öğretimi alanında nasıl kullanılacağı ve öğrencilere kazandırdığı beceriler üzerinde durulacaktır.