Basit öğe kaydını göster

Alyazıcı, Lamia Yazgı
2016-04-29T11:29:43Z
2016-04-29T11:29:43Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/498
Bu görüşme, bir öğretmen tarafından Bilim ve Sanat Vakfı’na (BİSAV) bağışlanmıştır. Bir ders kapsamında gerçekleştirilen bu görüşmelerin toplam sayısı 41'dir.tr_TR
Görüşme, bir kadın bir erkek olmak üzere iki görüşmeci ile yapılmıştır.tr_TR
Kayıtta görüşmeciler, Karadeniz bölgesindeki köy hayatı ve bölgenin gelenekleri hakkında bilgi verirler.tr_TR
Öğretmen Bağışı
1. Kısım: 00:17:28, 2. Kısım: 00:01:52, 3.Kısım: 00:06:01tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Karadeniz Manileritr_TR
Avcılıktr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Köy Düğünütr_TR
Kamçı Oyunutr_TR
Gelenekler ve Göreneklertr_TR
İsimsiz sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Kadıntr_TR
T.C.; Erkektr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster