Basit öğe kaydını göster

YazarAkçalı, Aslı Avcı
YazarAslan, Erdal
Veri Giriş Tarihi2016-04-28T12:12:11Z
Veri Onay Tarihi2016-04-28T12:12:11Z
Yayın Tarihi2013
Künye BilgisiAkçalı, Aslı Avcı, Aslan, Erdal. (2013). Tarih derslerinin yerel tarihe ve kaynaklarına dayalı etkinlikler aracılığıyla işlenmesinin öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, s. 141-174.tr_TR
ISSN1308–9196
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/481
ÖzetTürkiye’de tarihin öğretimine ilişkin yöntem ve yaklaşımları konu edinen araştırmaların sayısında son yıllarda önemli bir artış görülmesine karşın pratikte bunun öğretim ortamlarına ve araçlarına yansımaları oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada geleneksel yöntemle, öğretmeni ve ders kitabını merkez alarak işlenen tarih dersleri yerine, yeni tarih öğretimi anlayışının da önemli bir öğesi olan yerel tarihe ve kaynaklarına dayalı etkinlikler aracılığıyla işlenen derslerin, öğrencilerin tarih dersine yönelik tutumları üzerinde yaratacağı farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada araştırma deseni olarak ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, İzmir ili sınırları içinde bulunan Bornova Koleji Anadolu Lisesi’nde, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında, 10. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenci sayısı deney grubunda 21, kontrol grubunda ise 19 olmak üzere toplam 40’tır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Tarih Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Görüşme Formu” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda tarih dersinde yerel tarihe ve kaynaklarına dayalı olarak ders işlenmesinin öğrencilerin tarih dersine yönelik tutumlarını arttırma konusunda geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde ise tutum ölçeğinden elde edilen bulguları destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda tarih derslerinde yerel tarihin ve buna ilişkin kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması konusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.tr_TR
ÖzetIn this research instead of the courses covered by traditional method in a way that centers the teacher and text book, the courses covered through the activities based on the local history and its resources which are at the same time the important elements of new history teaching approach is aimed. In this research “experimental design with pre test-post test paired control group” has been used as research design. The research has been performed in Bornova College High School which is within the borders of İzmir, in spring semester of 2011-2012 academic year and with 10th grade students. The data were obtained through “Attitude Scale towards History Course” and “Interview Form” developed by the researcher. At the end of the research, covering the courses through the activities based on local history and local history resources have been seen to be more effective than the traditional method to increase the attitudes of the students towards history course. From the interviews held with the students the results have been reached that support the findings obtained from the attitude scale. In line with the results of the study various suggestions have been offered to generalize the usage of local history and resources about it.tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanAdıyaman Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerTarih Öğretimitr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarih Kaynaklarıtr_TR
Anahtar KelimelerTutumtr_TR
Anahtar KelimelerHistory Teachingtr_TR
Anahtar KelimelerLocal Historytr_TR
Anahtar KelimelerLocal History Resourcestr_TR
Anahtar KelimelerAttitudetr_TR
BaşlıkTarih derslerinin yerel tarihe ve kaynaklarına dayalı etkinlikler aracılığıyla işlenmesinin öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisitr_TR
Diğer BaşlıkThe effect of covering history courses with activities based on local history and its resources on the attitudes of students towards the coursetr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıAdıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
Sayı14tr_TR
Başlangıç Sayfası141tr_TR
Bitiş Sayfası174tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV