Basit öğe kaydını göster

DanışmanTuran, Namık Sinan
YazarTaşkıran, Gökhan
Veri Giriş Tarihi2016-04-28T09:17:11Z
Veri Onay Tarihi2016-04-28T09:17:11Z
Yayın Tarihi2015
Künye BilgisiTaşkıran, Gökhan. İstiklal Mahkemeleri ve Rize'deki yargılamalar. danışman Namık Sinan Turan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/476
AçıklamaBu tezin 22.11.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.tr_TR
ÖzetThe Independence Courts were eight special courts founded during the Turkish War of Independence to prosecute those who were against the system of the government. They were located in Ankara, Eskişehir, Konya, Isparta, Sivas, Kastamonu, Pozantı, and Diyarbakır. All but the Ankara court were terminated in 1921. The hat revolution was one of the most significant acts of Atatürk affecting daily life of the Turkish society. Although there was no connection with religion, "fes" had been seen by the society as a symbol of being a Muslim. As a result of it, there was some opposition against the compulsory hat wearing. This study examined the Independence Tribunals and Hats Revolution. Also this process followed through the eyes of the families whose relatives opposed the Hat Law and stood trial.tr_TR
Özetİstiklal Mahkemeleri, 1920 yılında Milli Mücadele sırasında ayaklanma çıkaran ve yağmaya girişenleri, bozguncuları, orduya ait silah ve mühimmatı çalanları, casusları, asker kaçaklarını ve Milli Mücadele'yi engelleme amacıyla propaganda yapanları yargılamak için özel kanunla kurulan mahkemelerdir. İlk dönem İstiklal Mahkemeleri Ankara'daki hariç 1921 yılında kapatılmıştır. Şapka İnkılabı, Atatürk'ün günlük hayatını en yakından etkileyen icraatlarından biridir. Doğrudan dinle alakası bulunmamasına rağmen, fes Müslümanlığın simgesi gibi görülmüş ve bu sebepten bu reform hareketine karşı çıkışlar olmuştur. Bu çalışmada İstiklal Mahkemeleri ve Şapka Devrimi incelenmiştir. Ayrıca Rize'deki Şapka Kanunu'na muhalefet eden ve bunun sonucunda yargılanan kişilerin ailelerinin gözünden bu süreç izlenmiştir.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerŞapka İnkılabıtr_TR
Anahtar KelimelerMilli Mücadeletr_TR
Anahtar KelimelerRize (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerReformtr_TR
Anahtar KelimelerHat Revolutiontr_TR
Anahtar KelimelerWar of Independencetr_TR
Başlıkİstiklal Mahkemeleri ve Rize'deki yargılamalartr_TR
Diğer BaşlıkIndependence Tribunals and judgments in Rizetr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster