Basit öğe kaydını göster

Uğur, Hasan
Akar, Şevket Kamil
2016-04-01T09:13:54Z
2016-04-01T09:13:54Z
2005-12-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/46
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
Balıkesir’de (takriben 1922 yılında) doğan Hasan Uğur, ilkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehirde okur. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelerek İstanbul Ticaret Mektebi’ne kaydolur. Üniversite yıllarında Sabri Ülker, Nejat Eczacıbaşı gibi isimlerle aynı sırayı paylaşır. Özellikle Sabri Ülker ile uzun yıllar görüşmeye devam eder. Üniversiteye devam ederken Balıkesir’de terzilik yapan babasına göndermek üzere kumaş ticareti yapmaya başlar. Bu dönemde İstanbul’a yerleşen aile, kumaş ticareti ile meşgul olmaya devam eder. 1945 yılında, Gönen Sulh (Ceza) hakimi Ahmet Vehbi Çıkrıkçı’nın kızıyla evlenir.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
1. Kısım: 00:57:36, 2. Kısım: 00:47:17tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Varlık Vergisi
Aşkale (Erzurum, Türkiye)
Azınlıklar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Zağanos Paşa Ailesi
Ticaret Mektebi [Yüksek İktisat ve]
Hasan Uğur ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Balıkesir-20.10.2009; T.C.; Erkek; Esnaf, Manifaturacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatih, Vefa, Hacıkadın Mahallesitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster