Basit öğe kaydını göster

DanışmanTak, İsa
YazarTemir, Mehmet
Veri Giriş Tarihi2016-04-28T08:55:05Z
Veri Onay Tarihi2016-04-28T08:55:05Z
Yayın Tarihi2015
Künye BilgisiTemir, Mehmet. Yaşayan tarih yetişkinlerimiz. danışman İsa Tak. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015. 90 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/468
ÖzetTarih, bir milletin varlığını koruması için gerekli bilgileri taşıyan bir araçtır. Birey ve toplumlar, geçmişte yaşadıkları sayesinde geleceğe adım atmaktadırlar. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler ışığında tarihin doğru öğretilmesi amacıyla tarih öğretiminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Sunulan öneriler içerisinde tarihi gençlere ve yeni nesillere aktarırken, zamanın tanıklıklarının görüş ve anlatımlarının önemi vurgulanmıştır. Siyasi ve teknolojik gelişmelerden tarihe tanıklık etmiş olanların, hafızalarının nasıl şekillendiği konusunda bir sonuca varmak ve hatıraların tarihe kazındığı metodoloji faktörünü saptamak amaçlanmıştır.tr_TR
ÖzetHistory is an instrument which is essential to save the existence of a nation. İndividuals and societies step into the future thanks to their past experiences. Proposals have been made to improve history education in the lights of outputs acquired as a result of the study in order to teach history correctly. In the presented proposals the significance of the wiews and explations of the witnesses of time were emphasized while conveying history to the youth and young generations. Reaching at a conclusion on how the minds of those, who witness political and technical developments of the history are shaped and findingout methodological facors, which stick memories into history have been aimed.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerTarihtr_TR
Anahtar KelimelerTarih Öğretimitr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerAnıtr_TR
Anahtar KelimelerBellektr_TR
Anahtar KelimelerHistorytr_TR
Anahtar KelimelerHistory of Educationtr_TR
Anahtar KelimelerRecent Historytr_TR
Anahtar KelimelerMemorytr_TR
BaşlıkYaşayan tarih yetişkinlerimiztr_TR
Diğer BaşlıkLiving history our elderstr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümGaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR46205tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV