Basit öğe kaydını göster

Emeği GeçenlerGüvenç, Sefer (hazırlayan)
Veri Giriş Tarihi2016-04-28T08:22:21Z
Veri Onay Tarihi2016-04-28T08:22:21Z
Yayın Tarihi2015
Künye BilgisiMübadiller: onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2015.tr_TR
ISBN9786056429668
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/466
Özet30 Ocak 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında "Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının" zorunlu mübadelesini (exchange obligatoire) öngören bir nüfus mübadelesi sözleşmesi imzalandı. 18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşme ile her iki ülkeden yaklaşık iki milyon insan doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında geçmiş yıllardaki siyasi ilişkilerdeki gerginlikler nedeniyle mübadillerin büyük çoğunluğu doğdukları toprakları bir daha göremeden bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. Son yıllarda iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde oluşan yumuşama mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret etme isteklerini arttırmıştır. Ne var ki ön yargılar nedeniyle özellikle mübadil yerleşimi olan kırsal yörelere ve köylere yapılacak ziyaretler konusunda çekingenlik yaşanmaktadır. Bu proje kapsamında mübadelenin üzerinden 90 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, önyargılar ve çekingenlik nedeni ile daha önce Türkiye'yi hiç ziyaret etmemiş 21 Yunanistan vatandaşı ile Yunanistan'ı hiç ziyaret etmemiş 21 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karşılıklı olarak aile büyüklerinin terk ettikleri yerlere 3 gün 2 gecelik bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Her iki ülkeden toplam 42 kişi ile ziyaret öncesinde bir sözlü tarih görüşmesi yapılmıştır. Her iki gruba da aynı sorular sorulmuştur. Kendilerine ailelerinin göç öyküleri, yeni vatanlarında karşılaştıkları sorunlar, aile büyüklerinin terk ettikleri memleketlerine duydukları özlem konusunda sorular yöneltilmiştir. Bu kişiler ile ziyaretlerinin hemen sonrasında ikinci bir görüşme yapılmıştır. Ziyaret edilen ülkede nasıl karşılandıkları, seyahat ile ilgili izlenimleri, düşüncelerinde değişiklik olup olmadığı sorulmuştur. Görüşmeler sırasında kişilerin aile albümlerindeki eski fotoğraflarda taranarak dijital ortama aktarılmıştır. Bu sergi eski fotoğraflar ile ziyaretler sırasında çekilen yeni fotoğraflardan, ziyaret öncesi ve sonrası yapılan görüşme özetlerinden yararlanılarak iki dilde hazırlanmıştır.tr_TR
Sayfa Sayısı240tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanLozan Mübadilleri Vakfı Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerYunanistantr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerLozan Anlaşmasıtr_TR
Anahtar KelimelerTürk-Yunan Nüfus Mübadelesitr_TR
Anahtar KelimelerRumlartr_TR
Anahtar KelimelerKomşuluktr_TR
Anahtar KelimelerMübadillertr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
BaşlıkMübadiller:onlar iki kere yabancıydılartr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV