Basit öğe kaydını göster

YazarKırımlı, Hakan
Veri Giriş Tarihi2016-04-28T08:19:13Z
Veri Onay Tarihi2016-04-28T08:19:13Z
Yayın Tarihi2012-07
Künye BilgisiKırımlı, Hakan. Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay köy yerleşimleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012.tr_TR
ISBN9789753332835
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/464
ÖzetKırım Hanlığı'nın halkı olan Kırım Tatarları ve Nogaylar, Osmanlı Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne göç eden en kalabalık topluluklardandır. Yüz binlerce Kırım Tatarı'nın ve Nogay'ın göçü, Osmanlı Devleti ve onun halefi Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısında hayati değişikliklere yol açtı. Konunun önemine rağmen, Türkiye'ye Kırım Tatar ve Nogay göçlerinin hikayesi, göçmenlerin ve onların ahfadının yerleştikleri yerlerdeki serencamı hususunda günümüze kadar pek az şey yazıldı. Özellikle, Kırım Tatarlarının ve Nogayların Türkiye'deki dağılımları, yaşayışları, koruyabildikleri ölçüde otantik dil ve kültürleri, birbirleriyle ve diğer toplumlarla ilişkileri gibi konular akademik seviyede yeterince işlenmedi. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde, Kırım Tatar ve Nogay muhacirler büyük ölçüde köylere iskan edildiler. Öte yandan, şehir ve kasabalara da muhacirler yerleştirildiği gibi, köylere iskan edilenlerin veya onların soyundan gelenlerin pek çoğu da zaman içinde şehirlere taşındı. Bu çalışmada, Kırım Tatarlarının ve Nogayların yaşamış oldukları köyleri, bu toplulukların geçmişteki ve bugünkü dağılımı ortaya koyuluyor. Kırım Tatarlarının ve Nogayların günümüz Türkiye'sinde yaşadığı köylerin hangileri olduğunu belirleniyor, neredeyse bütün Türkiye coğrafyasına yayılmış olan bu köylerin genel yapısı ve özellikleri inceleniyor. Çalışmanın ilk kısmında, hangi toplulukların Kırım Tatarı veya Nogay olarak adlandırılması gerektiği sorunu ile genel olarak göç ve iskan süreci ele alınıyor. Kitabın ikinci kısmında ise bahsedilen köylerin tarihi, etnografik, kültürel ve sosyal profilleri müstakil olarak sunuluyor...tr_TR
Sayfa Sayısı654tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanTarih Vakfı Yurt Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerTatarlartr_TR
Anahtar KelimelerTatar Kültürütr_TR
Anahtar KelimelerKırım Tatar Sürgünütr_TR
Anahtar KelimelerKırımtr_TR
Anahtar KelimelerKöylertr_TR
Anahtar KelimelerKöy Hayatıtr_TR
Anahtar KelimelerZorunlu Göçtr_TR
Anahtar KelimelerOsmanlı İmparatorluğutr_TR
BaşlıkTürkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay köy yerleşimleritr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster