Basit öğe kaydını göster

YazarBirinci, Ali
Veri Giriş Tarihi2021-01-10T18:03:24Z
Veri Onay Tarihi2021-01-10T18:03:24Z
Yayın Tarihi2020
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/4637
AçıklamaAli Birinci'nin farklı kişilerin vefat ilanlarıyla ilgili tuttuğu notlartr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAli Rızatr_TR
Anahtar Kelimelerİran Şahi Ahmet Kaçartr_TR
Anahtar KelimelerKaçar Şahtr_TR
Anahtar KelimelerNureddin Kaçartr_TR
Anahtar KelimelerŞirket-i Hayriye Müdürü Ali Hüseyin Beytr_TR
Anahtar KelimelerAnadolu Ajansı Müdürü Alaettin Beytr_TR
Anahtar KelimelerRessam Rıza Beytr_TR
Anahtar KelimelerMiralay Ali Tevfik Beytr_TR
Anahtar KelimelerAmil Çelebitr_TR
Anahtar KelimelerBogazlıyan Kaymakamı Kemal Beytr_TR
Anahtar KelimelerŞura-yı Azası Asaf Beytr_TR
Anahtar KelimelerBekir Sıdkı Paşatr_TR
Anahtar KelimelerMersin Mebusu Besim Beytr_TR
Anahtar KelimelerMiralay Cemal Beytr_TR
Anahtar KelimelerElazığ Valisi Fahri Beytr_TR
Anahtar KelimelerTahran Sefiri Hasip Beytr_TR
Anahtar KelimelerHikmet Şevkitr_TR
Anahtar KelimelerHamiyet Hulusi Hanımtr_TR
Anahtar KelimelerTokat Mebusu Hüseyin Tosun Beytr_TR
Anahtar KelimelerSeyyid Baba Dergahıtr_TR
Anahtar KelimelerHüseyin Zühtütr_TR
Anahtar Kelimelerİbrahim Edhem Beytr_TR
Anahtar KelimelerBahriye Miralayı İhsan Beytr_TR
Anahtar Kelimelerİhsan Nuritr_TR
Anahtar Kelimelerİskender Freritr_TR
Anahtar KelimelerMahmud Sadık Beytr_TR
Anahtar KelimelerKurukahveci Mehmet Efenditr_TR
Anahtar KelimelerKaymakam Mehmet Cemal Beytr_TR
Anahtar KelimelerMehmet İzzet Beytr_TR
Anahtar KelimelerTrablusgarp Valisi Ahmet Rasimtr_TR
Anahtar KelimelerMustafa Nuri Paşatr_TR
Anahtar KelimelerKilisli Münir Beytr_TR
Anahtar KelimelerNesim Beytr_TR
Anahtar KelimelerNuri Beytr_TR
Anahtar KelimelerErzurum Mebusu Nüzhet Efenditr_TR
Anahtar KelimelerSait Paşatr_TR
Anahtar KelimelerSalih Münir Beytr_TR
Anahtar KelimelerMutasarrıf Şahap Beytr_TR
Anahtar KelimelerŞükrü Beytr_TR
Anahtar KelimelerRasih Dinotr_TR
Anahtar Kelimelerİhtilalci Ziya Beytr_TR
BaşlıkVefat İlanları [8]tr_TR
Yayın TürüWorking Papertr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster