Basit öğe kaydını göster

YazarÖzgen, Havva Neşe
Veri Giriş Tarihi2016-04-28T08:06:52Z
Veri Onay Tarihi2016-04-28T08:06:52Z
Yayın Tarihi2003-06
Künye BilgisiÖzgen, H. Neşe. Van-Özalp ve 33 kurşun olayı: toplumsal hafızanın hatırlama ve unutma biçimleri. İstanbul:Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, 2003.tr_TR
ISBN9758683187
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/462
ÖzetBu çalışmanın hareket noktalarından biri, bu yıl 60. yıldönümüne geldiğimiz, siyasal tarihimizde ''33 Kurşun'' adıyla bilinen, halk arasında GeliyeSeyfo (Seyfo Deresi ''katliamı'') olarak anılan, 1943'te Van-Özalp'ta, 'sınır kaçakçılığı yaptıkları' gerekçesiyle 33 köylünün Kutur (Kotor-Seyfo) Deresi yatağı Çilli Gediği mevkiinde öldürülmesi olayının, toplumsal hafızanın politikaları üzerinden ve sosyolojik olarak yeniden ele almaktadır. Bu çerçevede üç soruya yanıt aranmıştır: *GeliyeSeyfo'nun sosyolojik arka planı nedir? Köylüler olayı nasıl hatırlayıp nakletmektedir ve bunun toplumsal hafızadaki yeri nedir? Bütün olarak toplumsal hafızanın unutma ve yeniden hatırlama biçimleri nelerdir? 33 Kurşun Olayı sadece siyasi tarihimizin değil, yurttaşlık coğrafyamızın nasıl biçimlendiğini de gösteren iyi bir örnektir. Eylemin, eyleyenlerin, eylemler özne kılınmış olanların ve eyleme nesne olmak zorunda bırakılmış olanların içsel tarihsel bilgisidir.tr_TR
Sayfa Sayısı184tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanTürkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Yayınlarıtr_TR
Dizi KaydıAraştırma Dizisi;5
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerBellektr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerTek Parti Dönemitr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Hafızatr_TR
Anahtar KelimelerCumhuriyet Dönemitr_TR
Anahtar KelimelerAşiretlertr_TR
BaşlıkVan-Özalp ve 33 kurşun olayı:toplumsal hafızanın hatırlama ve unutma biçimleritr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR
Yazar IDTR167699tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster