Basit öğe kaydını göster

Tek, Semiha
2016-04-28T08:03:08Z
2016-04-28T08:03:08Z
2007-05-20
2016-04-28
http://hdl.handle.net/20.500.11834/461
1928 yılında İstanbul’da doğan Semiha Tek, Trabzonlu Eyüboğlu ailesindendir. İlkokulu Zeyrek’teki 41. Okul’ da bitirir. Daha sonra Işık Lisesi’nin Edebiyat şubesinden mezun olan Tek, Edebiyat Fakültesi’ne girme hakkı kazanır. 21 yaşında Halit Tek ile evlendikten sonra son imtihanlarını vererek üniversiteyi bitirir. Eşi Halit Tek, 1959’da emniyet müdürü olarak atanınca önce Bolu’ya bir sene sonra 1960 İhtilali ile de Ankara’ya yerleşir. Ankara’da kaldığı dönemde Kadiri Tarikatı'na intisap eder.tr_TR
00:55:47tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
Kargı, Yahya Galiptr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
147'ler Tasfiyesitr_TR
İlhan, Attilatr_TR
Cansever, Hasan Ferittr_TR
Eyüboğlu, Orhantr_TR
Nakşibendiliktr_TR
Nureddin Cerrahi Tekkesitr_TR
Kadiri Tarikatıtr_TR
Semiha Tek ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
1928, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster