Basit öğe kaydını göster

DanışmanTuran, Fatma Ahsen
YazarErdağı, Özge
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T15:23:07Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T15:23:07Z
Yayın Tarihi2007
Künye BilgisiErdağı, Özge. Kore Harbi'nin yazılı ve sözlü Türk Halk Edebiyatı'na yansıması. danışma Fatma Ahsen Turan. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. 202 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/453
ÖzetÇalışmamızda yakın tarihimizin unutulmaya yüz tutan savaşı Kore Harbi tarihi ve gazileri araştırılmış ve bu savaş sonrasında toplumsal bellekte yer alan Türk Halk Edebiyatı'na ait ürünler ortaya konmuştur. Yeni bir disiplin anlayışı olan sözlü tarih yönteminden faydalanılmış, elde edilen bilgiler tasnif edilerek tezimizin içeriğine uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu ürünler destanlar, ağıtlar ve memoratlardır. Kore Harbi'nin iletişimsel ve kültürel bellekteki yeri; zaman, mekan ve hatırlatma figürleri bağlamında değerlendirilmiş ve günümüzdeki yansımaları ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın yöntemi sözlü tarihe de dayandığı için bu savaşın günümüzdeki yaşayan tanıklarıyla ve onların çocuklarıyla da mülakat yapılmıştır. Mülakatlara içeriği değiştirilmeden çalışmamızda yer verilmiştir. Ortaya koyduğumuz ürünlerin değerlendirmesi dönemin siyasi ve sosyal olayları dikkate alınarak yapılmıştır. Sonuç kısmında ise her bölüm sonunda ulaştığımız yargılara yer verilerek Kore Harbi'nin Yazılı ve Sözlü Türk Halk Edebiyatı'na Yansıması değerlendirilmiştir. Çalışmamızda faydalandığımız eserler ve kaynaklar bibliyografya kısmında sıralanmıştır.tr_TR
ÖzetIn our study, the history and veterans of Korean War which is about to forget, are searched and the products into the social memory belong to Turkish Folk Literature, produced after this war, are presented. The oral history, a new understanding discipline, is practiced; and the gained information is considered to the content of our thesis by classifying. These products are epics, elegies and memoirs. The place of Korean War in the communicational and cultural memory is interpreted through time, place and reminding patterns and the modern reflections are presented. Because the method of this study is based on oral history, we had an ınterview with the alive withnesses of Korean War and their children. Interviews are included in our study without any changing. The evaluation of our works presented was made by taking into consideration the political and social events of this period. In the conglusion part, reflection of Korean War to written and oral Turkish folk literature is evaluated by discussing the ideas we gained at the and of each part.The works and sources that we benefited from are listed into the bibliography.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerHalk Edebiyatıtr_TR
Anahtar KelimelerZamantr_TR
Anahtar KelimelerMekantr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Bellektr_TR
Anahtar KelimelerGazilertr_TR
Anahtar KelimelerFolk Literaturetr_TR
Anahtar KelimelerTimetr_TR
Anahtar KelimelerSocial Memorytr_TR
Anahtar KelimelerWar Veteranstr_TR
Anahtar KelimelerSpacetr_TR
BaşlıkKore Harbi'nin yazılı ve sözlü Türk Halk Edebiyatı'na yansımasıtr_TR
Diğer BaşlıkThe reflection of Korean War to oral and written Turkish Folk Literaturetr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümGazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV