Basit öğe kaydını göster

DanışmanBozkurt, İbrahim
YazarGeylani, Nazlı
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T12:53:47Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T12:53:47Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiGeylani, Nazlı. 1923-1950 arası Mersin'de gündelik hayatın ve sosyal mekanların dönüşümüne yönelik bir sözlü tarih çalışması. danışman İbrahim Bozkurt. Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. 195 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/445
ÖzetTürkiye'de yaşanan modernleşme projesinin boyutları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren gerçekleşmeye başlamış; ama bunun radikal bir modernleşme projesi olarak uygulanması ve önceden temelleri atılan veya düşünülen birçok yenilik hareketinin adının konulup geliştirilmesi ve yenilerinin eklenip hayata geçirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler sadece siyasal alanla ve ekonomiyle sınırlı olmamıştır. Bu dönemde toplumsal yaşam ve gündelik hayat üzerinde de Tanzimat'tan beri süregelen kısmi modernleşme sürecinin tam bir kararlılıkla uygulandığı görülmüştür. 19. yüzyıldan itibaren Türkiye'de yaşanan bu değişim ve dönüşümlerin belki de en somut göstergeleri kentler de ve kentlerdeki yaşamda izlenmiştir. Tam da bu dönemde, yani 1800'lü yılların ortalarından itibaren başlayan kentleşme süreci Mersin'i, 19. yüzyılda önemli değişimler geçiren pek çok Osmanlı kentinden farklılaştırmıştır. Çünkü Mersin, birçok Osmanlı kentinin geleneksel yapısına modern unsurların eklendiği bir dönemde gelişmiş ve modernleşme süreci, Mersin'de yepyeni bir kentin oluşumunu gerçekleştirmiştir. Bu yeni oluşumun Mersin'in gündelik hayatı ve sosyal mekanları üzerindeki yansımalarını ortaya koymak, çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir.tr_TR
ÖzetThe dimensions of the modernization project in Turkey had began to take place since 19th the mid-century but its adhibition as a radical modernization project and denomination and development of many innovations which were laid the foundations or thought, and the implementation being added new ones occured with the establishment of the Republic of Turkey. The innovations of the Republic was not only limited with political and economic field. At this period, also on the social and daily life the partial modernization process which came from Tanzimat was applied completely determination. From the 19th century perhaps the most tangible examples of changes and transformations in Turkey were monitored in cities and urban life. Particularly in this period the urbanization process which started in the mid-1800's, differentiated Mersin than many Ottoman city underwent significant changes in 19th. Because Mersin has developed in a time which the modern elements were added to the traditional structure of many of the Ottoman city and the modernization process has realized a whole new city formation in Mersin. The aim of that work is to put forward the reflections of that formation on the daily life and the social spaces.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerCumhuriyet Dönemitr_TR
Anahtar KelimelerGünlük Yaşamtr_TR
Anahtar KelimelerMekantr_TR
Anahtar KelimelerModernleşmetr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Hareketliliktr_TR
Anahtar KelimelerRepublic Periodtr_TR
Anahtar KelimelerDaily Lifetr_TR
Anahtar KelimelerSpacetr_TR
Anahtar KelimelerModernismtr_TR
Anahtar KelimelerSocial Activitytr_TR
Başlık1923-1950 arası Mersin'de gündelik hayatın ve sosyal mekanların dönüşümüne yönelik bir sözlü tarih çalışmasıtr_TR
Diğer BaşlıkA study of oral history toward the transformation of daily life and social spaces in Mersin between 1923-1950tr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster