Basit öğe kaydını göster

Stoikakis, Fotios
2016-04-27T12:25:13Z
2016-04-27T12:25:13Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/442
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1991 yılında Yenice-i Vardar’da doğan Fotios Stoikakis’in ailesi Trabzon’un, bugün Gümüşhane sınırları içerisinde kalan Colaşana köyünden mübadele ile Skidra’nın Lİpohori köyüne yerleştirilir. Büyüklerinin Pontusça, Türkçe ve Yunanca konuştuğunu ve mübadeleden sonra yerli halkla bazı problemler yaşadıklarını anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
Görüşme
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
Türklertr_TR
Fotios Stoikakis ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
1991, Yenice-i Vardar; Yunanistan; Erkek; Çiftçi, Arıcı, Boyacıtr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster