Basit öğe kaydını göster

Emeği GeçenlerKaya, Ayhan (hazırlayan)
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T11:09:07Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T11:09:07Z
Yayın Tarihi2009-05
Künye BilgisiKaya, Ayhan. Türkiye'de iç göçler: bütünleşme mi, geri dönüş mü? (İstanbul, Diyarbakır ve Mersin örneği). hazırlayan Ayhan Kaya. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.tr_TR
ISBN9786053990925
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/437
ÖzetTÜBİTAK tarafından desteklenen "Günümüz Türkiyesinde Yaşanan İç Göçler" adlı araştırma projesinden hareketle hazırlanan bu çalışma, 2006 yılında başlatılan ve Mersin, İstanbul ve Diyarbakır'da yapılan alan çalışmalardan elde edilen sonuçların bir dökümüdür. Araştırma, 1990'larda Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ortaya çıkan yeni göç hareketlerinin yol açtığı kentsel yoksulluk, kayıtdışı ekonomi, artan suç eğilimleri, sokak çocukları, alt sınıf gettoların oluşumu, namus cinayetleri, mafyoz ilişkiler, intihar, aile içi şiddet ve şiddetin kurumsallaşması gibi olgular çevresinde gerçekleştirilmiştir. Sözü geçen konularla ilgili etkin politika üretim ve uygulama süreçlerine dair perspektifler de içeren akademik çalışmaların azlığı göz önüne alındığında, bu araştırmanın, zorunlu göçe maruz kalan insanların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal durumları hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunacağını ve konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara bir zemin oluşturacağını düşünüyoruz.tr_TR
Sayfa Sayısı222tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
Dizi KaydıGöç Çalışmaları;11
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Hafızatr_TR
Anahtar KelimelerKürtlertr_TR
Anahtar KelimelerGöçmentr_TR
Anahtar KelimelerZorunlu Göçtr_TR
Anahtar KelimelerKöy Boşaltmatr_TR
Anahtar KelimelerKürt Sorunutr_TR
BaşlıkTürkiye'de iç göçler:bütünleşme mi, geri dönüş mü? (İstanbul, Diyarbakır ve Mersin örneği)tr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster