Basit öğe kaydını göster

YazarÖzdoğan Göksu, Günay
YazarÜstel, Füsun
YazarKarakaşlı, Karin
YazarKentel, Ferhat
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T11:06:16Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T11:06:16Z
Yayın Tarihi2009-06
Künye BilgisiTürkiye'de Ermeniler: cemaat-birey-yurttaş. Günay Göksu Özdoğan, Füsun Üstel, Karin Karakaşlı, Ferhat Kentel. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.tr_TR
ISBN9786053990956
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/435
ÖzetBu kitaba temel olan araştırma, Türkiye Ermenilerinin tarih boyunca süregelen kimlik inşa etme süreçlerinde, etken olan tüm unsurların ele alınarak; çok boyutlu ve karmaşık olan bir gelişim içinde "cemaat" üyesi ve yurttaş olarak kimliklerini nasıl kurguladıkları sorusuna cevap arıyor. Türkiye'de kimlik tartışmaları, demokratikleşme ve sivilleşmeye paralel bir biçimde yeni paradigma ve yaklaşımlar kazanırken; küreselleşme, ulus-devlet modelinin geleceği, yeni toplumsal hareketler, azınlık siyasetlerinin yeni biçimleri ve kuramsal tartışmaların değişik boyutları düşünce alanında farklı bir gündem yarattı. Bu gündem bir anlamda dünün kimlik tartışmalarına hakim olan bu iki farklı "duruş"un, anlayışın dışına çıkmanın zorunluluğuna dikkat çekiyordu. Bir yanda her türlü kimliğin sorgulamadan dışlanması ya da yazarların deyimiyle "şeytanileştirilmesi" diğer yanda kimliklerin kendinde bir değer olarak sorgulanmadan "kutsanması"... Yazarlar bu araştırmanın, söz konusu iki ""duruş"un dışında Türkiye'deki Ermeniler ile Türkler arasındaki ilişkileri "yeniden okuma" ve Türkiye Ermenilerini önyargılar ya da yüzeysel bir "kutsama" nın ötesinde topluluk kimliği içinde geçmişi ve bugünüyle tanıma çabasından doğduğunu söylerken, bu çalışmanın "tehcir/soykırım" tartışmalarının ötesinde yüzyıllar boyunca aynı coğrafyada birlikte yaşamış birçok ortak değeri paylaşmış iki topluluğun demokratik yurttaşlık temelinde birbirlerini tekrar "keşfetme" aracı olmayı hedeflediğini dile getiriyor. Çalışma "Tarihten Günümüze Türkiye'de Ermeniler ve Ermeni Kimliği", "Osmanlıdan Günümüze Ermeni Kurumları ve Siyaset", Günümüzde Türkiye!de Ermeni Olmak" ve " 'Sadık Milletten' talep eden Yurttaşa" gibi bölümler içeriyor. Kitapta ayrıca "Araştırma Belgeleri" ve "Ekler" bölümü de tamamlayıcı olarak yer almaktadır.tr_TR
Sayfa Sayısı603tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
Dizi KaydıAraştırma;2
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerErmenilertr_TR
Anahtar KelimelerErmeni Cemaatitr_TR
Anahtar KelimelerErmeni Kimliğitr_TR
Anahtar Kelimeler6-7 Eylül Olaylarıtr_TR
Anahtar KelimelerAgos Gazetesitr_TR
Anahtar KelimelerErmeni Kültürütr_TR
Anahtar KelimelerErmenicetr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerOsmanlı İmparatorluğutr_TR
Anahtar KelimelerAzınlıklartr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
BaşlıkTürkiye'de Ermeniler:cemaat-birey-yurttaştr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster