Basit öğe kaydını göster

Veri Giriş Tarihi2016-04-27T11:02:04Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T11:02:04Z
Yayın Tarihi2009-01
Künye BilgisiŞiddete karşı anlatılar: ayakta kalma ve dayanışma deneyimleri. İstanbul: Mor Çatı, 2009.tr_TR
ISBN9789759619060
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/433
ÖzetBu kitap, kadınların tanıklıklarından oluşuyor. Erkek şiddetine maruz kalmış, buna karşı çıkmış, ardından Mor Çatı ile buluşmuş kadınların tanıklıkları. 15 kadın, yaşadıkları şiddeti, direnme ve başka kadınlarla dayanışma süreçlerini, bunları ortak bir belleğe dönüştüreceklerini bildikleri kadınlarla paylaştılar. Şirin Tekeli'nin deyimiyle "şiddete karşı kadın isyanı ortak bir dile" döküldü. Feminist kadınların ilk kampanyayı gerçekleştirdikleri 80'li yıllardan bu yana kadına yönelik şiddet çok daha görünür hale geldi. Ancak şiddetin özellikle medyada kadın cinayetleri, akıl almaz işkenceler vb. yollarla sunumu aynı zamanda yabancılaşma da yarattı. Gündelik hayatta çok daha yaygın olan biçimlerinin sıradan ya da olağan görülme olasılığı artmış oldu. Kadına yönelik şiddetle bunun kaynağında yatan kadın-erkek eşitsizlikleri arasındaki bağları silikleşti. Bu kitabın, şiddeti kendi dışımızdaki bir şey olarak kavramama, şiddete uğrayan kadınları "kurban"lar olarak görmeme, şiddeti anlamaya çalışırken "mağdur" yaklaşımının ötesine geçebilme, direnme ve kadın dayanışması yoluyla birlikte güçlenme çabalarına ışık düşürmesini umuyoruz.tr_TR
Sayfa Sayısı200tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanMor Çatı Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerKadın Sığınma Evleritr_TR
Anahtar KelimelerKadına Şiddettr_TR
Anahtar KelimelerErkek Şiddetitr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Cinsiyettr_TR
Anahtar KelimelerEvliliktr_TR
BaşlıkŞiddete karşı anlatılar:ayakta kalma ve dayanışma deneyimleritr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR
Baskı2tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster