Basit öğe kaydını göster

Yapan, Alper
2016-04-27T10:51:15Z
2016-04-27T10:51:15Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/428
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1984 yılında Bandırma’da doğan Alper Yapan, 4. kuşak mübadele muhaciridir. Ailesi Kavala’nın Kokola köyünden Akdeniz Vapuru ile Bandırma Limanı’na geldikten sonra Bandırma eski hapishanesinde karantinaya alınır. 20 günlük karantinadan sonra ilk olarak Erdek’in Aşağıyapıcık köyüne yerleşen ailesinin, Kocaburgaz köyünde iskan edildiklerinden bahseder. Yunanistan’da iken muhtarlık yapan dedesinin mübadele ile gelen Rumları misafir ettiklerini ve yaklaşık 8 ay boyunca beraber yaşadıklarını anlatır. Yunanistan’da tütün yetiştiren ailelerin Türkiye’de zeytincilik ile uğraşmaya başladığını ve mübadil Rumların yürüttüğü ipekböcekçiliği işini öğrendiklerini söyleyen Yapan, Pomakça konuşulan köyde anneannesinin Türkçe bilmediği için yaşadığı sıkıntılara da değinir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Pomaklartr_TR
Alper Yapan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1984, Balıkesir; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster