Basit öğe kaydını göster

Ğoğou, Maria
2016-04-27T10:50:01Z
2016-04-27T10:50:01Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/427
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1989 yılında Edessa’da doğan Maria Ğoğou’nun ailesi Ayvaklık’tan mübadele ile Midilli’ye yerleştirilir. Küçük Asyalı olarak bilinen ailede, anneannesinin Türkçe konuşup Türkçe şarkılar söylediğinden ve mübadeleden sonra lisan problemi yaşadığından bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
Maria Ğoğou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1989, Edessa; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster