Basit öğe kaydını göster

Toker, Müge Ürpek
2016-04-27T10:49:24Z
2016-04-27T10:49:24Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/426
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1984 yılında Kırklareli’nde doğan Müge Ürpek Toker, 4. kuşak mübadele muhaciridir. Anneannesi Doyran’dan Kırklareli’nin Karakoç köyüne, dedesi de Kayalar Sulpovo köyünden Kırklareli Yayla Mahallesine mübadele ile yerleştirilirler. Baba tarafı da Bulgaristan Kırcaali muhaciri olan Toker, aile büyüklerinin göç sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Müge Ürpek Toker ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1984, Kırklareli; T.C.; Kadın; Mübadele Müzesi Görevlisitr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster