Basit öğe kaydını göster

Kaloverou, Maria Kalliroi
2016-04-27T10:16:15Z
2016-04-27T10:16:15Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/425
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1986 yılında Selanik’te doğan Maria Kalliroi Kaloverou’nun ailesi Kırklareli’nden mübadele ile Drama’ya yerleştirilir. Çocukluğunda kuzeydoğu Trakya'dan gelen anneannesinin anlattığı hikayelerle büyüyen Kaloverou, Drama’ya, oradan da Selanik’e varan yolculukları ve mübadeleden önce Türklerle olan ilişkileri hakkında bilgiler verir. Birçok dil bilen dedesinin mübadeleden sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadığından bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Maria Kalliroi Kaloverou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1986, Selanik; Yunanistan; Kadın; Eczacıtr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster