Basit öğe kaydını göster

YazarYıldız, Özgür
YazarDoğramacı, Hafize
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T09:41:52Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T09:41:52Z
Yayın Tarihi2014-03
Künye BilgisiYıldız, Özgür, Doğramacı, Hafize. (Mart 2014). Muğla-Milas Kore gazilerinin anıları ışığında Kore Savaşı üzerine bir değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 17 s. 545-570.tr_TR
ISSN2148-4260
Handle Bağlantısıhttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakjhs/article/view/5000039554/5000038440
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/418
Özet5 Haziran 1950 yılında Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması ve Kuzey Kore’nin iki ülke arasında sınır kabul edilen 38. paraleli geçmesi ile başlayan, Birleşmiş Milletler ve Çin’in de savaşa dahil olması ile geniş bir devletler topluluğuna yayılan savaş tarihte Kore Savaşı olarak bilinir. Savaş patlak verdiği sırada Türk Hükümeti’nin başında Demokrat Parti bulunuyordu ve hükümetin en zorlu görevi Kore Savaşı olmuştur. Demokrat Parti Birleşmiş Milletler’in Güney Kore’ye yardım çağrısına olumlu cevap vermiş ve Türkiye’de savaşa dahil olmuştur. Hükümetin Kore’ye asker gönderme kararını almasından sonra Türk askeri ilk kez kendi ülkeleri dışında başka topraklarda savaşmış, tutsak olmuş, yaralanmış ve şehit düşmüştür. Bu araştırmada Muğla Milas Muharip Gaziler Derneği’nde bulunan gazilerimiz ile yapılan görüşmelerden yola çıkarak Kore Savaşı üzere dair bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın giriş kısmında Kore coğrafyası ve savaş öncesi genel duruma kısaca değinilmiştir. Birinci kısım da Türkiye'nin savaşa dahil olması ile ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde; Kore’de Türk askerinin savaştığı Kunuri Muharebeleri, Kumyang-ni Muharebeleri, Vegas-Karson ve Elko Muharebeleri, üçüncü bölümde Ateşkes, Türk Askerlerinin Türkiye'ye Dönüşü ve Türkiye'nin NATO Üyeliği ile ilgili bilgi verilmiş ve bu cephelerde savaşan gazilerin anıları ışığında objektif bir sözlü tarih çalışması yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma gazilerin Kore topraklarında neler yaşadıklarına, ne şartlarda çarpıştıklarına ve neler hissettiklerine tercüman olma adına büyük önem taşımaktadır.tr_TR
ÖzetThe war breaking out with North Korea's attack on South Korea on 25 th June 1950 and North Korea’s passing beyond the 38th paralell accepted as the border between two countries, expanding a wide community of states also with UN and China's involvement; is known as Korean War in history. When the war broke out, the Democratic Party was heading the Turkish Government. The Democratic Party responded positively the UN’s call for help for South Korea and Turkey got involved in the war ,too. After the government’s decision to send troops to Korea, the Turkish soldiers fought; were captured, wounded and became martyrs outside their own countries, in other lands for the first time. In this study, an evaluation on Korean War has been done based on the interviews with the veterans of Muğla-Milas War Veterans Association. In the introduction part of the study, Korean geography and the overall condition before the war were mentioned briefly. In the first part, the information about Turkey’s involvement in the war was given. In the second part of the study, the information about the Battles of Kunuri, Kumyang-ni,Vegas-Karson and Elko; in the third part, the information about the Armistice, Turkish Soldiers’ Returning to Turkey and Turkey’s Membership of NATO (North Atlantic Treaty Organization) were given and an objective study of oral history was tried to be carried out in the light of the memories of veterans fighting on these fronts. This study is of great importance for articulating what the veterans experienced, under what conditions they struggled and what they felt on Korean domain.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerKore Savaşıtr_TR
Anahtar KelimelerKore Gazileritr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerNATOtr_TR
Anahtar KelimelerKuzey Yıldızıtr_TR
Anahtar KelimelerMuğla-Milas Muharip Gaziler Derneğitr_TR
Anahtar KelimelerKorean Wartr_TR
Anahtar KelimelerKorea Veteranstr_TR
Anahtar KelimelerOral Historytr_TR
Anahtar KelimelerNATOtr_TR
Anahtar KelimelerNorth Startr_TR
Anahtar KelimelerMuğla-Milas War Veterans Associationtr_TR
BaşlıkMuğla-Milas Kore Gazilerinin anıları ışığında Kore Savaşı üzerine bir değerlendirmetr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıTarih Okulu Dergisi (TOD)tr_TR
Sayı17tr_TR
Başlangıç Sayfası545tr_TR
Bitiş Sayfası570tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster