Basit öğe kaydını göster

YazarKaplan, Melike
YazarÜn, Sibel
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T09:38:44Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T09:38:44Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiKaplan, Melike, Ün, Sibel. (2014). Bir kent bir gelenek: Ankara’da Sahaflık. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54, 2, s. 133-154.tr_TR
ISSN0378-2905
Handle Bağlantısıhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1973/20625.pdf
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/417
ÖzetSahaflık, kitapseverler ve etrafında oluşan kültürle sürdürülen geleneksel bir meslektir. Kitap sevgisi ve çevresinde oluşan gelenekleri de kapsayan bu meslek, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu çalışmada temel konu, sahaflığın günümüzdeki durumunun değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, Ankara’daki eski sahaflar ve müdavimleriyle karşılıklı görüşmeler yapılarak; sahaf sözcüğünün anlamından sahaflık kültürünü oluşturan temel dinamiklere kadar bu geleneği oluşturan noktalar çalışmada tartışmaya açılmıştır.tr_TR
ÖzetAntiquarian book seller is a traditional profession that is maintained with book-lovers and its culture formed around. This profession which covers love of books and its tradition around is also an oral culture transmitted from generation to generation. Fundamental issue of this study is culture of antiquarian book seller and its current evaluation in the framework of tradition. In this context, all points from meaning of antiquarian book seller to the major dynamics that form its culture are opened for discussion by making interviews with the former second-hand booksellers and their loyalists in Ankara.tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanAnkara Üniversitesitr_TR
DOI (For Scopus)10.1501/Dtcfder_0000001405tr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSahaflıktr_TR
Anahtar KelimelerKitaptr_TR
Anahtar KelimelerGelenektr_TR
Anahtar KelimelerAntiquarian Book Sellertr_TR
Anahtar KelimelerBooktr_TR
Anahtar KelimelerTraditiontr_TR
Anahtar KelimelerAnkara (Türkiye)tr_TR
BaşlıkBir kent bir gelenek:Ankara’da sahaflıktr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
Cilt54tr_TR
Sayı2tr_TR
Başlangıç Sayfası133tr_TR
Bitiş Sayfası154tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster