Basit öğe kaydını göster

Aynalı, Hüseyin
2016-04-26T14:58:32Z
2016-04-26T14:58:32Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/401
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1970 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Aynalı’nın ailesi, Karacaova’dan mübadele ile Bursa’ya yerleştirilir. Karacaova’dayken çiftçilikle uğraşan ailesinin mübadeleden sonra aynı işle uğraştığından bahseden Aynalı, Türkçe bilmedikleri için yaşadıkları sıkıntılara da değinir. Türkiye’den giden mübadillerle bir süre beraber yaşayan dede ve ninesinin vefatlarına kadar memleket özlemi içinde olduklarını anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Pomaklartr_TR
Hüseyin Aynalı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1970, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster