Basit öğe kaydını göster

Ioannou, Sofia
2016-04-26T14:57:42Z
2016-04-26T14:57:42Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/400
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1984 yılında Yenice-i Vardar’da doğan Sofia Ioannou’nun baba tarafı Bursa’dan, anne tarafı ise Karadeniz’den mübadele ile Yenice-i Vardar’a yerleştirilir. Dedesi ve ninesinin aile içinde Türkçe konuştuklarından ve doğup büyüdükleri yerin özlemi ile yaşadıklarından bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
Sofia Ioannou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1984, Yenice-i Vardar; Yunanistan; Kadın; Ziraat Teknisyenitr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV