Basit öğe kaydını göster

Ioannou, Sofia
2016-04-26T14:57:42Z
2016-04-26T14:57:42Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/400
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1984 yılında Yenice-i Vardar’da doğan Sofia Ioannou’nun baba tarafı Bursa’dan, anne tarafı ise Karadeniz’den mübadele ile Yenice-i Vardar’a yerleştirilir. Dedesi ve ninesinin aile içinde Türkçe konuştuklarından ve doğup büyüdükleri yerin özlemi ile yaşadıklarından bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
Sofia Ioannou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1984, Yenice-i Vardar; Yunanistan; Kadın; Ziraat Teknisyenitr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster