Toplam kayıt 18, listelenen: 1-18

  • Buğday tarlaları kan tepeleri:Yunan Makedonyasında millet olma aşamasına geçiş süreçleri 1870-1990 

   Karakasidou, Anastasia N. (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010-04)
   Antropoloji ve Balkan tarihi üzerine çalışan öğrencilerin en çok faydalandığı kaynaklardan biri olan kitap, 1870’ten 1990 yılına kadar Selanik’in yaklaşık 30 km kuzeybatısında bulunan Assiros nahiyesinin dilini, dinini, ...
  • Fethinden mübadeleye:Sakız Türkleri 

   Tezcan, Murat (Akis Kitap, 2011-05)
   Sakız Adası ve mübadele kelimeleri, bazılarımız için bir şey ifade etmeyebilir. Ancak, elinizde tuttuğunuz bu kitap; atalarının mezarlarını, yüzyıllardır yaşadıkları evlerini, sokaklarını, dükkanlarını, sakız ağaçlarını ...
  • Göç: Rumlar'ın Anadolu'dan mecburi ayrılışı (1919-1923) 

   Ünüvar, Kerem (İletişim Yayınları, 2002)
   Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasını oluşturan bir dizi hukuki belgeden biri olan 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Yunan nüfus mübadelesine ilişkin Lozan Sözleşmesinin 75. yıldönümünde, 1998'de Oxford Üniversitesi, ...
  • Hasretin iki yakasından mübadele öyküleri 

   Bilinmeyen yazar (İstos Yayıncılık, 2015)
   Bundan 92 yıl önce, 30 Ocak 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında, Türkiye’de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele ...
  • İki kere yabancı:Kitlesel insan ihracı modern Türkiye'yi ve Yunanistan'ı nasıl biçimlendirdi? 

   Clark, Bruce (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008-11)
   Modern dünyamızda çok sayıda insanı ilgilendiren ancak son yıllara kadar fazla bilinmeyen bir dönüm noktası: "Yanlış" dine mensup olduğu gerekçesiyle Ege'nin bir kıyısından ötekine savrulan yaklaşık iki milyon insan. 30 ...
  • İki vatan yorgunları:mübadelenin acısını yaşayanlar anlatıyor 

   Özsoy, İskender (Bağlam Yayıncılık, 2007)
   30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da TBMM Hükümeti'yle Yunanistan Hükümeti arasında imzalanan Yunan ve Türk Ahalinin Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokole göre her iki ülkeden yüz binlerce insan doğduğu topraklardan ...
  • İnsan ve mekan yüzüyle mübadele:1923'ten bugüne zorunlu göç 

   Tevfik, İhsan (İnkilap Kitabevi, 2014)
   Türklerin “Mübadele”, Rumların “Andalayi” diye adlandırdığı, karşılıklı yaklaşık iki milyon insanın hayatını etkileyen göç hareketi, dünya tarihinin devletlerarası bir anlaşmayla gerçekleştirilen en büyük nüfus değişim ...
  • İstanbul'un son sürgünleri:1964'te Rumların sınır dışı edilmesi 

   Akar, Rıdvan; Demir, Hülya (Doğan Kitap, 2014-02)
   Türkiye'de yaşayan Rum cemaati kendilerini "İstanbullu" olarak tanımlar. Onlar "İstanbullu"dur. Bizans'ın, Osmanlı'nın mirasçıları, kentin vicdani sahipleridir. "İstanbul'un Son Sürgünleri", doğrudan Rum cemaatine uygulanan ...
  • İzmir 1919-1922:tanıklıklar 

   Böke, Pelin (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006-10)
   '...Yunan ilk geldiğinde 1335'te, biz beş altı yaşlarındaydık. Onların en güvendikleri bir asker vardı, Venzon askeri. Kızların ateş pilesi entarileri var ya, şuraya kadar gelir, ayaklarında kırmızı ayakkabı, aynı Ödemiş ...
  • Mübadelenin öksüz çocukları 

   Özsoy, İskender (Bağlam Yayıncılık, 2014-01)
   Mübadelenin Öksüz Çocukları'nda, 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasının son tanıklarıyla yapılmış röportajlar yer alıyor. Bu kitapta iki ülkeden 61'i birinci kuşak ...
  • Mübadiller:onlar iki kere yabancıydılar 

   Güvenç, Sefer (hazırlayan) (Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2015)
   30 Ocak 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında "Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş ...
  • Özü sözü Yanya:"bilge mübadil" Lütfü Karadağ'a armağan 

   Özsoy, İskender (Bağlam Yayıncılık, 2014-01)
   Bu kitap mübadelenin anıt adı Lütfü Karadağ’ı tanıyanlar için anılar demeti, yeni tanıyanlar ve gelecek için bir belgedir. Yazarın deyişiyle bilge mübadil Karadağ bu kitapla bize sadece mübadeleyi değil, yüz yaşının ...
  • Rodos ve İstanköy Türklerinin yakın tarihi:"Ege denizinden yükselen sessiz çığlık" 

   Kaymakçı, Mustafa; Özgün, Cihan (Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 2015-12)
   Dünya kamuoyunda Yunanistan'daki Türk Varlığı'nın Batı Trakya ile sınırlı olduğu algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalarda yaşayan ve sayıları 6.000 civarında olan bir Müslüman ...
  • Selanik'te sela sesi:mübadelenin son tanıkları anlatıyor 

   Özsoy, İskender (Bağlam Yayıncılık, 2014-01)
   Ozanların yüreğinden, dilinden doğan türküler gibi hüzün yüklü bir türküdür mübadele. Ninelerin, anaların dilinde yankılanan ağıttır mübadele. Bir Selanik türküsü, belki bir Drama türküsüdür. Bazen Girit'te söylenen manidir. ...
  • Tanıkların diliyle:Kıbrıs Olayları 1955-1983 

   Satan, Ali (hazırlayan); Şentürk, Erdoğan (hazırlayan) (Tarihçi Kitabevi, 2012-06)
  • Vatanım yok memleketim var:İstanbul Rumları:mekan-bellek-ritüel 

   Türker, Nurdan (İletişim Yayınları, 2015)
   “İstanbullu olmak bir kere Yunanlılar arasında ve Rumlar arasında bir ayrıcalık olarak kabul edilir. Çünkü Şehr-i ali bu, çok eski gelenekleri olan bir cemaatten geliyorsunuz. Bu cemaatin ne de olsa hem yakın tarihte hem ...
  • Yunanistan'dan Mersin'e:köklerinden koparılmış hayatlar 

   Emgili, Fahriye (Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2011-10)
   Lozan Antlaşması’na bağlı bir dizi hukuki belgeden biri olan 30 Ocak 1923 tarihli Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile hayata geçirilen Türk-Yunan halklarının mübadelesi, o güne kadar dünyada emsali görülmemiş bir ...
  • Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının anlatımıyla:İzmir savaşı 

   Umar, Bilge (İnkılap Kitabevi, 2002)
   1919-1922 Türk-Yunan savaşımına ve bunu izleyen ünlü "mübadele"ye ilişkin olarak aydınlarımızın bilgi edinebileceği Türkçe kaynak, günümüzde hayli zengin olmakla birlikte, hala önemli bir eksiklik gösteriyor: Yunanlıların ...