Toplam kayıt 26, listelenen: 1-20

  • Ben kimim?:Türkiye'de sözlü tarih, kimlik ve öznellik 

   Neyzi, Leyla (İletişim Yayınları, 2009)
   Ben Kimim?” Herkesin kendine bir ara ya da ara ara mutlaka sorduğu soru değil mi bu? Belki de insanın “asıl” sorusu… Leyla Neyzi’yle yaşam öykülerini paylaşan insanlar da bu soruyu soruyorlar, bu “asıl” sorunun ve cevaplarının ...
  • Cumhuriyet çocuklarının diliyle Bursa'nın anıtsal tarihi 

   Özdemir, Nezaket (Sentez Yayıncılık, 2009)
   Bu sözlü tarih çalışması Bursa' nın Cumhuriyet dönemini anılarla canlandırmayı amaçlayan bir çabanın ürünüdür. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan inanılmaz düşkünlük manzaralarının olağan görüldüğü, yamalar içindeki ...
  • Dünden bugüne Eskişehir'deki 14 işletmenin öyküsü 

   Kozak, Nazmi (Tepebaşı Belediyesi, 2013)
   Eskişehir'deki turizm ve turizm alanı ile yakından ilişkili işletmelerin kurum tarihlerini konu alan kitapta, 14 işletmenin kuruluşundan günümüze tarihi, bir öykü şeklinde yer aldı. Kitapta; Madam Tadia Oteli, Eski Porsuk ...
  • Eski Van'a doğru bir yolculuk:Bir sözlü tarih çalışması 

   Kul, Mehmet; Parin, Suvat (Yeniyüzyıl Yayınları, 2014)
   "Eski Van'a Doğru Bir Yolculuk; Bir Sözlü Tarih Çalışması" isimli kitap, Van'ın yakın geçmişinde ortaya çıkan güzide yaşanmışlıkları, o dönemleri bire bir yaşayan canlı tanıkları ile görüşerek gelecek nesillere aktarmayı ...
  • Evvel zaman içinde Beykoz:Sözlü tarih fotoğraf albümü 

   Alpman, Nazım (Beykoz Belediyesi, 2009)
   Eser; sözlü tarih ve fotoğraflar üzerinden Beykoz'u anlatmaktadır.
  • Geçmiş zaman istasyonu, 1:Sözlü tarih treni 

   Erhan, Metin (Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisi, 2007)
   Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisinin yaptığı Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu, 1 Sözlü Tarih Treni projesinin sonunda Çankırı tarihini konu alan ve yetmiş yaş üstü Çankırılılarla yapılan sözlü tarih çalışmalarından oluşan ...
  • Geçmişin izleri:Yanıbaşımızdaki tarih için bir kılavuz 

   Danacıoğlu, Esra (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010-06)
   Bu kitap Türkiye'de tarih alanında bilebildiğimiz tarih tür ve söylemlerinden farklı bir yere işaret ediyor. Tarihi, soyutlamaların, uzak alanların ve zamanların konusu olmaktan çıkarıp tanıdık, bildik, yanıbaşımızdaki bir ...
  • Geçmişin sesi:sözlü tarih 

   Thompson, Paul (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999)
   Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal ...
  • Hatay'da çoketnili ortak yaşam kültürü:"insaniyetleri benzer..." 

   Doğruel, Fulya (İletişim Yayınları, 2009)
   Türkiye, etno-kültürel bileşimi bakımından bir “mozaik” ise eğer, onun en nadide parçalarından birinin Hatay olduğuna kuşku yok. Biraz romantizmle, Hataylılık kültüründen, kimliğinden söz edebiliriz. Farklı dinlerden ve ...
  • Kendi sesinden Gülsuyu-Gülensu 

   Yıldız, Erdoğan; Yersel, Seçil; Açıkkol, Özge; Savaş, Güneş; Abacıoğlu, Fevzican; Sarıyüz, Ece (Nota Bene Yayınları, 2013)
   2009 yılının Haziran ayında İstanbul'un Anadolu yakasındaki Gülsuyu-Gülensu mahallesi sakinleri bir araştırma projesi olan Kültürel Aracılar ile tanıştı. Bir sene süren çalışmada kent merkezi dışındaki mahallelerdeki kültür ...
  • Kuşaklar, deneyimler, tanıklıklar:Türkiye'de sözlü tarih çalışmaları konferansı 

   İlyasoğlu, Aynur (hazırlayan); Kayacan, Gülay (hazırlayan) (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006)
   Tarih Vakfı, 6-7 Haziran 1993'te sözlü tarih alanının öncülerinden Paul Thompson'ın onur konuşmacısı olarak davet edildiği bir Sözlü Tarih Atölyesi düzenlenmişti. O tarihten beri, Türkiye'de sözlü tarih ve yaşam tarihi ...
  • Kuştepe araştırması 1999 

   Kazgan, Gülten (derleyen) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1999-10)
   Üniversitenin, sadece öğrencileri eğitmeyi, bu alanda yüksek bir akademik başarım çizgisi sürdürmeyi ´misyon´ olarak almasının yeterli olmayacağı kanısı, öteden beri kurucular tarafından paylaşıldı. Eğitim olanaklarından ...
  • Nasıl hatırlıyoruz?:Türkiye'de bellek çalışmaları 

   Neyzi, Leyla (hazırlayan) (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011-02)
   Son yıllarda beyin üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, hatırlama sürecinin bir muhafaza sistemi veya bir bilgisayar gibi çalışmadığını gösterdi. Hatırlama anında basit bir şekilde geçmişte depolanmış bilgiye ulaşılmıyor, ...
  • Ninelerimizin komşuları:Türk-Ermeni ilişkilerinin barışçı yönleri 

   Başkal, Zekeriya; Özdemir, Niyazi; Mercan, Mehmet; Beşirli, Mehmet; Vural, Hanifi; Demirci, Süleyman; Karataş, Turan; Laçiner, Sedat (Liberte Yayınları, 2009-12)
   Bazen eski bir çeyiz sandığını açtığımızda, onun kapağına işlenen şehrin siluetinde cami ve kilisenin birlikte resmedildiğini gördüğümüzde, bizden öncekilerin sahip olduğu bir şeyleri kaybettiğimizi hissediyorduk; bazen ...
  • Nişantaşı Teneke Mahallesi:Teneke Mahalle yoksulluğundan orta sınıf yerleşimine 

   Yılgür, Egemen (İletişim Yayınları, 2012)
   Yanı başında yükselen Nişantaşı’nın konak ve apartmanları nasıl görkemli bir zenginliği yansıttıysa, Teneke Mahallesi’nin kulübeleri de aynı ölçüde görkemli bir yoksulluğa ev sahipliği yapmıştır. 19. yüzyılın sonunda kurulan ...
  • Nöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları:Sultanbeyli örneği 

   Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, M. Melih (İletişim Yayınları, 2009)
   Yoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye'de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir "acıma" nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, ...
  • Sanatımızda bir dönemeç:50'li yıllar Ankara 

   Altan, Erhan (Edebi Şeyler, 2014)
   "O yılların Ankara'sı şiirde dizenin işlevini artık yitirdiği, müzikte tonalitenin zorlandığı, hatta yer yer çözülmeye başladığı, resimde figürün bırakıldığı bir döneme ev sahipliği yapıyordu. Bu dönemde başkentte yaşayan ...
  • Sınırdaki kimlikler:Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay 

   Akyol Demirci, Esra (Libra Kitap, 2010-11)
   Bu kitapta etnik ve dini farklılıklar sonucunda birden fazla tarihsel anlatımın mümkün olduğu, Hatay'da yapılan etnografik bir çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye 1939'da gerçekleşen ilhakı, I. ...
  • Şehre tanıklık edenler:Erzincan:sözlü tarih çalışması I 

   Kaya, Erol (2012-06)
   Elinizdeki bu çalışma, bir şehri anlama ve anlatma çabasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir şehir düşünün ki, bulunduğu coğrafi konum gereği yaşadığı her yüzyılda en az bir kez büyük kayıplı depreme maruz kalsın ve bunun ...
  • Tanıkların anlatılarıyla Bursa tarihi:sözlü tarih arşivi 1919-1938 

   Yüceer, Saime (Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005)
   Yok olma aşamasına getirilmiş... Ölüme mahkum edilmiş bir ulusun kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin Bursa boyutunu dönemin tanıkları anlatıyor. Tarihe yön veren lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ütopyası olan, "Türk Ulusunun, ...